Revisor Rune Ahlberg redogör för varför ordförande Kenneth Bolinder - i vit skjorta - inte ska beviljas ansvarsfrihet. Övriga frv Bengt Bergkvist, stämmans ordf Christer Hovbrand och Stefan Jacobsson. Foto: Bjuvsweek.
 
FOLKETS PARK Av allt muller i leden som föregick söndagens årsstämma i Billesholms Folkets park bidde det bara en tumme. Ordförande Kenneth Bolinder avgick självmant, en ny ordförande tillsattes och på sätt undveks konfrontation. Även om en del av de närvarande andelsägarna hade frågor om den svåra ekonomiska situationen Parken nu befinner sig i.

Redan för en tid sedan kunde man inför kommande årsstämma den 4 juni i media läsa om att Parkens revisor Rune Ahlberg riktade skarp kritik mot Kenneth Bolinders sätt att sköta ordförandeskapet och ekonomi. Visserligen fanns en kassör men i verkligheten hade det visat sig att Bolinder själv skött mycket av de ekonomiska förehavandena. Eller snarare - enligt revisorn - misskött desamma. Revisionen hade hittat stora brister vad gäller både redovisning, fakturering, kassahantering mm. Och i "de djupa leden" glunkades det tom om lagbrott. Någon polisanmälan har dock inte gjorts.

- Väsentliga händelser har granskats och brister upptäckts, skriver Parkens revisor fram tom stämman Rune Ahlberg, i sin sammanfattning. Kontanthantering har inte fungerat. Det saknas beslut om att ordförande tar hem och förvarar kontanter från försäljning istället för att deponera hos bank. Det saknas kvitton på belopp som ordförande haft disposition över. Detta är lagstridigt.

- Uthyrning av lokaler och utrustning har inte debiterats och fakturerats. Leverantörsfakturor har vid många tillfällen betalts för sent vilket har medfört dröjsmålsräntor. Betalningsanmärkningar finns registrerade hos Kronofogden, Parkens betalningsförmåga ifrågasätts och inga avtal kan tecknas.

- Posthanteringen har inte fungerat. Post har inte registrerats vilket medfört att post från myndigheter ej blivit besvarad och som medfört att intäkter uteblivit och kostnader istället drabbat föreningen. Pensionsinbetalning som uteblivit för anställd har inneburit ökad utgift för föreningen.

- Ett kontrakt med Arbetsförmedlingen för en sk löneanställd som tidigare skött underhållet i Parken förlängdes inte. Vilket innebär ett årligt bortfall på 200 000 kr för Parken. Jämfört med tidigare år. Att personen som innehade jobbet också har innestående pensionsmedel att få ut plussar på förlusten.

Summan av detta var att Kenneth Bolinder inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

Ahlbergs kritik bemötte Kenneth Bolinder själv inledningsvis med egen kritik mot revisorn och hans arbetssätt:

- Ordförande har inför stämman inte fått möjlighet att kommentera den revision som genomförts, sa han. Jag har sökt revisorn flera gånger men inte fått någon information. Styrelsen har haft ett par arbetsmöten med revisorn och jag är frågande till hanteringen. Rune Ahlberg sitter ju också som lekmannarevisor i Bjuvs kommunfullmäktige och där har man möten inför.

- När det sedan tex gäller kontantersättning så tillämpar vi samma procedur som vi gjorde 2021. Och trots mina påminnelser till dåvarande kassören uteblev reaktionen vilket gjorde att jag till sist satte in pengarna själv.

Andelsägarnas frågor
Det kom 78 andelsägare till stämman och ytterligare 11 hade lämnat fullmakt till några av dessa så totalt fanns det 89 röstberättigade i publiken. Många av dessa hade uppenbarligen också hört och läst om revisorns kritik av ordförande Bolinder och krävde en direkt förklaring av honom om vad som hänt.

- Vi har bara gjort som man alltid tidigare gjort och jag har litat på att medarbetarna kan rutinerna, sa Kenneth Bolinder. Jag har inte känt mig föranledd att granska detta djupare.

Irriterade åhörare
Han svarade sedan på den fortsatta kritiken mot honom med en mycket personlig berättelse:

- Jag har levt under stor press efter att tillsammans med ett par andra personer ha blivit utsatt för hot av kriminella. I samband med politiska uppdrag.

- Jag har haft kontakt med polisen och vi har haft ronderande vaktbeskydd som på tre månader kostade 1 370 tkr. Och jag har förutom att ha upplevt stress av att personligen vara hotad också varit orolig för att något skulle hända våra byggnader och hästar.

- Du har ju en vice ordförande. Varför har han inte fått ta över när du haft det så? kom frågan från en man i publiken.

Alla var inte lika artiga:

- Vad har detta med Parken att göra, undrade en annan.

- När man har det så här så går man in i sig själv, fortsatte Kenneth Bolinder. Pratar inte med andra.

- Självklart bär jag ansvaret för hur det blivit i Parken. Jag beklagar det verkligen, avslutade han. Men vår ansökan om Leaderpengar har inte påverkats av detta.

På frågan vad punkten i revisorns kritik som handlar om missat lönebidrag innebär, svarade Bolinder:

- Vi har missat den ansökan. Men underskottet i kassan beror snarare på ökade energikostnader.

- Varför har ni inte ansökt om bidrag för elkostnaderna? löd nästa publikfråga.

- Vi har kollat och det kan vi ansöka om och få först från den 30 maj, löd Bolinders svar.

Nya frågor dök upp men när någon i publiken så sa: ”Håll dig till sanningen!” avbröt stämmoordföranden Christer Hovbrand med att uppmana publiken och alla övriga att hålla god ton.

Socialdemokratisk frustration
Irritationen och rastlösheten bland andelsägarna märktes allra tydligast när socialdemokraterna:

- Jag skulle kunna hålla ett långt anförande om ansvar och förtroende men för att inte förlänga diskussionen yrkar jag bifall till revisorns förslag, sa Ulrika Thulin, socialdemokrat och oppositionsråd i Bjuvs kommun.

Strax därefter begärde också hennes kollega och partikamrat Liselott Ljung ordet:

- Jag vill yrka bifall till revisorns förslag att inte bevilja ansvarsfrihet.

När röstningen sedan genomfördes blev stödet för Rune Ahlbergs förslag ett rungande "JA!" Det vill säga att ansvarsfrihet beviljades inte Bolinder.

Avgick av tidsbrist
Redan före söndagens möte stod det klart att Kenneth Bolinder avsagt sig både att fortsätta som  ordförande och ordinarie styrelseledamot.

- Av tidsbrist, sa han till bjuvsweek.se.

- Jag har så många uppdrag. Inte minst i politiken. Jag är ju Förste vice ordförande i kommunstyrelsens presidium och ordförande i utbildningsnämnden. Idag lägger jag 30 procent av min tid på politiken. Så jag hinner inte med Parken också. Men jag har köpt flera andelar i Parken.

Inte oroad av kritiken
På frågan inför mötet om han oroades av revisorskritiken svarade han att det gjorde han inte alls.

Efter mötet lämnade Bolinder Parken. Medan hans ersättare Rolf Malmberg lyste med sin frånvaro.

Uppdrag med krav
För dem som varken är bekanta med den gamla kadern socialdemokrater i kommunen eller Hyresgästföreningen så kan vi berätta att Rolf  Malmberg - som av stämman valdes till ny ordförande efter Bolinder - ingår i båda. I den senare som ordförande. Men vilka planer Rolf Malmberg har för Billesholms Folkets Park får vi återkomma till när han är klar med sitt 80-årsfirande.

Som andelsägare skulle jag dock ha föredragit att antingen se och höra den tillträdande ordföranden göra en programförklaring. Det hade fungerat på länk eller på en i förväg gjord  inspelning. Eller åtminstone från något ombud ha fått en presentation av vederbörande. Men icke! Vid närmare eftertanke tror jag inte ens att den hittillsvarande styrelsen ens lyckats att fixa uppkoppling i Parken.

Närvarande partikollegor till Rolf Malmberg  försäkrade mig dock om att "det är ordning och reda" med honom.

Gott så!

MEN när man som jag i 10+ år sett Parkstyrelser komma och gå - medan Parken själv bara förfallit alltmer - så ser jag på  uppdraget som ny ordförande med det största allvar.

Detta är inget man sköter vid sidan av "allt annat". Det har ju inte minst exemplet Bolinder med största tydlighet visat.

Parken beviljades nyligen ca 3 miljoner kronor i sk Leaderpengar. Vartill man själv ska lägga en summa. Dessa pengar blir närmast som en reparationsfond där medlen ska gå till att återställa den gamla entrén och laga scenen. Mer om detta här.

Men vad ska vi HA Parken till? Den frågan består och är avgörande. Det är att hitta tidsanpassade och inkomstbringande evenemang som är utmaningen. Nyckeln till överlevnad. Det duger inte att bara bedriva uthyrningsverksamhet. Även om alla pengar är välkomna. Mina förväntningar på den nya styrelsen är stora.

Få vill ställa upp
Enligt valberedningens i Folkets Park ordförande Johnny Nilsson är det mycket svårt att hitta någon som vill axla styrelseuppdragen. Men nu när Parken enligt revisionsberättelsen går på knäna är det extra viktigt att den nya styrelsen verkligen omfattar mycket ny erfarenhet och kompetens.

Parken bildades inte 1898 för att vara en uthyrningsfastighet. Utan för att folket häromkring  skulle kunna förlusta sig i diverse evenemang.

På den tiden musikartister turnerade kom "alla" till Billesholms Folkets Park. Både svenska och många utländska. Och varje vecka samlades traktens unga, danssugna i Parken för att träffas och umgås.

Nu behövs nya idéer som kan locka betalande publik. För att rädda Billesholms Folkets Park ytterligare 100 år.

 

PARKENS NYA STYRELSE

Ledamöter på 2 år:

Rolf Malmberg, nyval och tillika ordförande
John Lind, omval
Veronica Winter, nyval
Mats Håkansson, omval

Ledamot 1 år kvar, 2024

Stefan Jacobsson
Bengt Bergkvist
Håkan Olsson

Suppleant på 1 år – Gunbritt Svensson, omval
Kristian Kristensen, nyval

En pott på totalt 60 000 kronor utgår som arvode för ledamöterna att dela sinsemellan.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor

 

På stämman valde revisorn Rune Ahlberg att själv avgå. Läs om det här:


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.