PENGAR En utredning inom Bjuvs kommun har visat att det finns mycket pengar att spara på att slå samman fastighetsdriften med Bjuvsbostäder. På onsdagen fick Kommunförvaltningen uppdraget att ta fram ett underlag för att skapa ett kommunalt förvaltningsbolag.

I ett pressmeddelande på onsdagen meddelar Bjuvs kommun att Kommunstyrelsens arbetsutskott redan sedan tidigare har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vinsterna med att samordna Bjuvs kommuns fastighetsavdelning och personalen i AB Bjuvsbostäder. Utredningen är nu klar och visar på flera samordningseffekter, både ur ett service- och kostnadsperspektiv, med att bilda ett kommunägt fastighetsbolag och att personal från fastighetsavdelningen och AB Bjuvsbostäder organiseras i det.

Utredningen visar att genom omorganisationen kan kommunen sänka kostnaderna med cirka 10 miljoner kronor om året.

- Detta förslag kommer att skapa de allra bästa förutsättningarna för ledning, styrning och utveckling av vårt fastighetsbestånd. När två avdelningar samordnar sig blir vi mer robusta och mer kompetens samlad, samtidigt som vi också blir mer effektiva och kan leverera med högre kvalitet. En större organisation ger oss också möjlighet att vara mer specialiserade inom olika områden och att fler personer med samma kompetens arbetar tillsammans. Det kan skapa en ännu bättre arbetsmiljö och kan öka vår attraktivitet som arbetsgivare, säger Christian Alexandersson, tf kommundirektör.

Skattemässiga möjligheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att föra över de två kommunalägda bolagen Omsorg i Bjuv AB och Bjuvs stadsnät till ett moderbolag. Det ger skattemässiga möjligheter att resultatutjämna mellan olika bolag i koncernen genom koncernbidrag.  

- I en växande kommun som Bjuv är det viktigt att vi som kommun kan möta de behov som uppstår och de förväntningar som medborgare, företagare och civilsamhälle har, säger Kenneth Bolinder (SD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

”Ordning och reda”
- Vår ambition är att skapa ett gemensamt bolag som tar ansvar för helheten, står bättre rustat för att möta dessa behov och för att få ordning och reda i den kommunala verksamheten, säger Matthias Åkesson (M), kommunalråd och ordförande i AB Bjuvsbostäder.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen. Ett eventuellt beslut om att genomföra förändringen kommer tas i kommunfullmäktige under hösten 2023. 

Samordningen av verksamheter till ett bolag innebär att: 

  1. Personal på fastighetsavdelningen (ej lokalvård) i Bjuvs kommun samt personal på AB Bjuvsbostäder organiseras gemensamt i ett förvaltningsbolag.
  2. Kommunens fastigheter kommer fortsatt att ägas av Bjuvs kommun
  3. AB Bjuvsbostäders fastigheter. kommer fortsatt att ägas av AB Bjuvsbostäder.

MRG


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.