BJUV TRYGGHET OCH KNARK Det skjuts överallt i samhället. Narkotikan flödar in över våra gränser. Småbarn blir kurirer åt storlangarna och binds därmed tidigt till den grova brottsligheten. Bjuvs kommun sticker ut som en ort med extra stora knarkproblem. Och vad gör Lokala BRÅ åt det? Jo, de möts en gång i kvartalet.

De senaste dagarna har SVT Helsingborg skjutit skarpt mot Bjuv. Dag efter dag har vi matats med TV-reportage om att i Bjuv är det lättare för en unge att få tag på narkotika än på cigaretter. Och att unga som blivit drogberoende i Billesholm där de växt upp anser att räddningen var att flytta från hembygden.

Samtidigt med TV-serien om ”Knarkbjuv” läser vi att polisen gjort sin årliga trygghetsmätning och via 430 enkätsvar bland kommunens drygt 16.000 invånare fått svaret att de nu känner sig aningen mer trygga än de gjorde för ett år sedan. Vilket på Bjuvs kommuns hemsida formuleras i rubriken: I Bjuv är det tryggt att bo.

Tryggheten står högt på agendan i kommunen och arbetet har gett resultat, fortsätter kommunen i sin särskilda pressrelease om trygghetsmätningen.

- Tryggheten har ökat, vi har arbetat proaktivt och i samverkan med Polisen, bland annat genom vårt Medborgarlöfte. Våra insatser syns och det speglas i den upplevda tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande, Mikael Henrysson.

- Sannolikt har det arbete som polisen tillsammans med kommunen lagt ner de senaste åren haft effekt på resultatet. För polisens del har satsningar gjorts mot narkotika och droghantering, främst bland unga, säger kommunpolis Bo Blixt.

Okej….. å ena sidan säger kommunen via polisen att Bjuv blivit tryggare. Samtidigt som den rapport som SVT Helsingborg bygger sina inslag på en rapport om narkotikamissbruk i Sverige som talar ett helt annat språk. Om att i Bjuvs kommun är problemet mycket större än i andra jämförbara kommuner. Ett påstående som dessutom bekräftas av de unga och den förälder som intervjuas i flera inslag. Och som i sina vittnesmål om hur lätt det är att få tag på knark i Bjuv inte en enda gång tar ordet tryggt i sin mun.

Lokala BRÅ borde veta
Jag vänder mig till Lokala BRÅ – en arbetsgrupp i kommunen som borde kunna reda ut alla frågetecken som hopar sig efter flera dagars uppseendeväckande reportage.

Lokala BRÅ är en grupp sammansatt av en rad individer som alla har kommunanknytning. Sammankallande är tf Trygghetssamordnare Stefan Nilsson - sedan ordinarie tjänsteinnehavare slutat. I gruppen sitter för övrigt Mikael Henrysson kommunalråd, Bjuvsbostäders VD Christofer Bernebring, Kenneth Bolinder ordförande Barn och utbildningsnämnden, Christian Alexandersson tf kommundirektör, Pia Trollehjelm ordförande Tekniska nämnden och Ulrika Thulin (S) oppositionsråd. Samt från ideella sektorn – Susanne Bakken Nattvandrarna Bjuv.

Jag antar att Lokala BRÅ kallat till ett extrainsatt möte redan efter TV-reportage nummer 2. Men det var bara som jag trodde.

- Vi har möte på måndag, säger både sammankallande Stefan Nilsson och KSO Mikael Henrysson.

Det visar sig att denna grupp möts en gång i kvartalet.

- OK, säger jag förvånat. Kan jag få er åtgärdsplan för just narkotikaproblemet i Bjuvs kommun, tack.

Ute i byarna vet ju "alla" att knarket är ett problem sedan länge. Så att anta att en särskilt brottsförebyggande grupp har koll på frågan och de åtgärder som tagits fram sedan tidigare, är inte konstigt.

Sammankallande ber mig istället att skicka mina frågor via mejl så ska han försöka skicka sina svar till mig på fredag. Och innan jag kan få ta del av Lokala BRÅ:s tidigare protokoll – gruppen är på intet sätt ny – ska min begäran sekretessprövas.

Jag ringer till kommunalrådet Mikael Henrysson.

- Vi gör allt vi kan för att få slut på narkotikaproblemet. Och att Bjuvs kommun sticker ut som tvåa efter Malmö tolkar jag som att den Lokalpolisorganisation LPO Klippan som vi tillhör, gör ett jättebra jobb. De är mycket aktiva och orosanmäler och ingriper. Vilket så klart visar sig i att vi har högre siffror än andra kommuner. Förutom Malmö alltså.

Har då trygghetsvärdarna och -samordnaren inte rapporterat om narkotikaproblemen? Redan 2018 gjorde ju polisen ett stort tillslag mot knarkhandeln i centrala Bjuv. Och mina barfotavandringar i verkligheten har gett vid handen att det både funnits narkotikaodling och -tillverkning i byarna.

- Nej, säger Mikaelsson. Samordnarna har inte pekat ut knarkproblemen specifikt. Bara berättat om skadegörelse. Och lokalpolisen Bo Blixt, som både jobbat i många år i Bjuv och dessutom varit ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, har inte heller slagit särskilt larm om narkotikan.

- Men han kommer med en rapport till mötet i Lokala BRÅ på måndag, tillägger kommunalrådet.

Mäter i reningsverken
I nästa andetag berättar ändå Mikael Henrysson att man gjort mätningar av narkotikamängden i kommunens reningsverk. Efter påsklovet och höstlovet varje år.

Svaren från labbet har visat på förhöjda halter av Tramadol och efter helgerna också kokain.

- Men det är inte lätt att veta vad detta betyder, säger Henrysson. För vad har vi att jämföra med?

"Föräldraansvar"
- Sedan kan jag inte komma ifrån att man på SVT lägger all börda i denna viktiga fråga på kommunen, fortsätter Mikael Henrysson. Det finns något som heter föräldraansvar. Det får vi inte glömma.  Var är mitt barn på kvällen? Vad sysslar mitt barn med på kvällen? Sådant måste ju alla föräldrar fråga sig.

- Vi gör vad vi kan, säger kommunalrådet. Vi skapar en egen socialnämnd som vi i vårt budgetförslag anslår 1,5 mkr till. För att göra det möjligt att anställa fältsekreterare etc. Och vi lägger lika mycket – 1,5 mkr – till trygghetsvärdarnas verksamhet också.

Och så det där ödehuset
Trots att arbetstakten hos Lokala BRÅ utåt sett inte verkar vara särskilt hög så har nog de senaste dagarnas TV-reportage satt sina spår. Lokalpolischefen Blixt håller som sagt på med en rapport. Vad gäller Ödehuset som vi såg på tisdagen så har de ansvariga när jag ringer redan kollat upp hur det förhåller sig rent praktiskt. Huset ligger på Platsen. På Peter Malmqvists väg.

- Det finns redan ett pågående ärende hos bygglovshandäggaren, säger Mikael Henrysson. Ett rivningsföreläggande är på gång och huset ska rivas.

Och i fråga om vad som kan göras i framtiden för att hindra barn och unga att dras till de kriminella gängen berättar Mikael Henrysson att man tittat på den s.k. Ängelholmsmodellen som syftar till att engagera dem i föreningslivet istället för att hänga på byn. Aktivera barn och unga, samtidigt som man motverkar utanförskap.

- Vi gör vad vi kan, upprepar Henrysson. Samtidigt vet jag inte om det hjälper helt – hur mycket resurser man än sätter in. Det har skett en attitydförändring bland de unga som idag inte tycker det är något särskilt att röka lite hasch.

- Tullen måste bli tuffare. Vi behöver mer gränskontroller så inte skiten kommer in i landet. Det är min åsikt, avslutar Mikael Henrysson, kommunalråd i Bjuvs kommun.

Imorgon torsdag träder Mikael Henrysson fram även i SVT Helsingborg. Troligtvis får oppisitionsrådet Ulrika Thulin (S) också säga sitt innan "serien" avslutas.

Kvarstår då bara att säkra tryggheten ÄVEN för de unga i Bjuvs kommun. Vi följer Lokala BRÅ:s arbete och återkommer.

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.