TVIST Uppdaterad -  Den 27 juni inkom från fackföreningen Kommunals lokalavdelning i Bjuvs kommun en sk skyddsombudsbegäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen rörande uppgiftsfördelning.

Anmälan grundar sig bla på ett meddelande från arbetsgivaren – det kommunala Omsorg i Bjuv AB – till de anställda inom Område Funktionsstöd. De anställda får i det osignerade meddelandet daterat den 4 juni 2024 veta att det nu gäller nya rutiner på kvällar, helger och helgdagar.

Det nya består i att funktionen Chef i beredskap tagits bort. Med tillägget att:

- Alla ärenden behöver lösas av er själva i verksamheterna under kvällar, nätter, helger och helgdagar, då chef och samordnare inte är i tjänst.

Funktionen Chef i beredskap är något som enligt Mikael Henrysson infördes under pandemin och som sedan hängt kvar. Meddelandet nu att den tagits bort har skapat många frågor i organisationen. Ska plötsligt de som inte dagtid och på vardagar – dvs inte är chefer – plötsligt när det är natt eller helg vara chefer? Sina egna chefer? Har de plötsligt rätt att fatta beslut som de tidigare behövt vända sig till överordnade för att lösa?

Och om ja, hamnar de i en högre lönegrad då och får betalt för att de tar ansvaret? Behöver de inte i så fall också anpassad utbildning för att själv leda och besluta?

Mikael Henrysson förklarar:

- En massa enhetschefer har varit Chef i beredskap och fått extra betalt för det. Den vanliga lönen plus tillägg för detta. Det innebär att vi länge betalt ut dubbla ersättningar där det inte behövs för vi har ju verksamhetschefer som har beslutanderollen. Att den ligger kvar på enhetschefer behövs inte.

- För det första är två verksamhetschefer Chef i beredskap. Sedan, om de inte är tillgängliga så vänder man sig till Anna Ljung som är överordnad dem. Om inte hon går att få tag på så kontaktar man Christian Alexandersson som är VD i Omsorg i Bjuv AB.

- Och skulle inte han heller kunna lösa frågan så gäller TIB - Räddningstjänstens 24/7-tjänst.

Enligt kommunalrådet så håller man inom organisationen på att förtydliga vad som numera gäller. Det är en del i ledningens arbete med att få bukt med såväl det stora ekonomiska underskott i den sociala verksamheten som finns. Inklusive övertalighet. Mikael Henrysson talar om att cirka 20 tjänster måste bort. Underskottet 2023 hamnade på 35 miljoner kronor och som enligt beräkningar just nu kommer att öka till 40 miljoner. Om inget görs för att bromsa utvecklingen.

Anmälan till Arbetsmiljöverket
Frågorna och innebörden i Omsorg Bjuv AB:s meddelande om att Chef i beredskap tagits bort har föranlett en anmälan från Kommunal till Arbetsmiljöverket. Med en begäran från skyddsombudet om att verket ingriper enligt arbetsmiljölagen.

Ärendet är ”pågående” hos Arbetsmiljöverket. Att kommunen gjort något fel genom att ta bort tjänsten håller inte Mikael Henrysson med om. Han reagerar istället emot att anställda närmast slentrianmässigt kunnat få ut "dubbel ersättning" och menar att det kan likställas med fusk då ersättningen inte motsvarat arbetsinsats.

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.