BJUVSWEEK POLITIK På tisdagen drog fackföreningen Kommunal i Bjuv igång sin lokala valrörelse genom att bjuda på politisk debatt i Varagårdsskolan. Förutom partipropaganda dök en och annan nyhet också upp.

Kommunals ordförande Linda Müller är ny på sin post och siktar helhjärtat på att både väcka liv i avdelningen i Bjuv och dra till sig unga som kan föra kampen vidare.

Hennes idé att ordna ett möte mellan medlemmarna och en rad politiker verksamma i Bjuvs kommun visade sig vara lyckad.

Linda Müller, ordförande för Kommunal i Bjuv.

På podiet fanns Mikael Henrysson Sverigedemokraterna (SD) och Bjuvs nuvarande kommunalråd, Maria Berglund Kristdemokraterna (KD), Petra Nielsen Vänstern (V), Ulrika Thulin Socialdemokraterna (S) nu oppositionsråd, Kerstin Persson Centern (C)  och sist men inte minst Jörgen Johnsson Moderaterna (M) och även han kommunalråd. Det enda parti som inte fanns representerat denna kväll var Liberalerna (L).

 

Ordförande Linda överlämnar "tackblomster" till kvällens debattörer. Från vänster förutom Linda själv Mikael Henrysson (SD), Maria Berglund (KD), Petra Nielsen (V), Ulrika Thulin (S), Kerstin Persson (C) och Jörgen Johnsson (M).

Fruktsam debatt
Publiken som tagit sig till Varagårdsskolan var inte stor men engagerad och debatten som uppstod blev fruktsam.

Varje politiker fick fem minuter på sig att presentera sig och sitt partis valfrågor lokalt och centralt. Talartiderna lottades ut av Linda Müller och först ut blev Jörgen Johnsson (M). Som framhöll ”sitt” område – byggandet i kommunen.

Efter Johnsson klev Ulrika Thulin fram och berättade att Socialdemokraterna lokalt i Bjuvs kommun har mottot: ”Inte en enda unge ska lämnas utanför”. Inom ramen för det vill S att det anställs 4 fältsekreterare inom ramen för soc.

Låna istället för köpa
- Vi vill också stärka föreningslivet och starta en fritidsbank där man kan låna utrustning för olika sporter. Så man slipper att köpa.

- Våra äldre förtjänar bättre, fortsatte hon. I alla kommundelar. Vi tycker att alla 65+ ska kunna träffas och umgås på våra boenden under trevliga former.

Maria Berglund tog vid och betonade vikten av familjen och dess betydelse som grundpelare i samhällsbygget.

- Och så vill vi förstatliga sjukvården, sa Maria Berglund. Så att vi inte som idag får olika vård beroende på vilket postnummer vi har.

- Fler vårdplatser behövs förstås också. Och vi diskuterar om det kan finnas kommunala läkare.

”Korttidsboendet tillbaka”
Nuvarande politiska ledning har lagt ner korttidsboendet på Almliden i Bjuv eftersom det under en period fanns många lediga platser att ta till på de ”vanliga” äldreboendena i kommunen. Och brandmyndigheternas krav på ombyggnad av Almliden skulle bli alltför kostsam. KD liksom Centern vill – om de får vara med och styra efter valet i september – återuppväcka korttidsboendet.

- Vi vill återinföra ett korttidsboende dels för att samla verksamheten under samma tak och dels för att avlasta Helsingborgs lasarett och ta hem våra invånare som är färdigbehandlade, sa Centerns Kerstin Persson.

- Samtidigt ger det dem som vårdar sina äldre i hemmet en chans till återhämtning, tillade hon.

Gratis kollektivtrafik
Olika gruppers rätt till gratis kollektivtrafik blev en av kvällens heta frågor. Kerstin Persson talade sig varm för gruppen 70+ rätt att åka gratis både i kommunen och i hela Skåne. Liksom gymnasie- och högstadieelever. Persson slog också ett slag för en av partiets verkliga hjärtefrågor Inköp av närproducerade livsmedel.

- Vi vill att de höjs från 45 till 65 procent, sa hon.

När det blev Mikael Henryssons tur till presentation sade han att det ”hänt mycket under tiden SD och M styrt Bjuv tillsammans.

- Och mycket är på gång, tillade han.

Äldres boende utrett
- Vi har bla tittat på äldreboendena och konstaterat att de är i väldigt dåligt skick. Därför vill vi bygga ett nytt sk särskilt boende med 80 platser på Folkets Hustomten. Plus på samma plats ett trygghetsboende.

Henrysson fortsatte med att berätta att Solhemmet i Ekeby också är mycket slitet och att man överväger att bygga ett nytt särskilt boende också där.

Maximal trygghet
Ett annat projekt som Mikael Henrysson framhöll var de kommunanställda trygghetsvärdarna som i samarbete med privata Nattvandrarna ökat tryggheten i kommunen. En ekonomisk besparing på 1,2 miljoner kronor.

- Vi i SD vill också bygga en ny fullskalig idrottshall och den 1 september öppnas ett nytt fritids i Billesholm. Istället för Hänget på Jens Billeskolan. Som inte fungerat bra.

Motstånd mot gratisresor
- Vi är däremot inte för att ge ungdomarna gratis resor i hela Skåne. Något som kan användas till annat än vi vuxna tänkt oss.

Maria Berglund sa sig vara helt emot att erbjuda ständigt nya åldersgrupper fria kollektivresor.

- Problemet är att varje ny grupp vi lägger till gör att det kostar mer pengar. Så vi driver inte gratis resor för alla utan bara för dem som har det sämst ställt.

Raka rör från vänster
Vänsterns nya ordförande Petra Nielsen fokuserade på arbete, skola, utbildning.

- Vi behöver en bättre äldreomsorg, en bättre skola, mer personal. De saknas personal som kan möta allt alkohol- och drogmissbruk som det finns gott om i denna kommun.

- Det behövs trygga välutbildade vuxna kring barnen. Vilket vi kan få om vi går ner till 6 timmars arbetsdag.

Sex timmars arbetsdag? Hur ska det betalas?

- Drar du ner på arbetstiden blir människorna friskare. Och då kan de fostra trygga hälsosamma medborgare som kan ta över oss, sa Petra Nielsen.

Trångboddhet en nyhet
Efter 6 x 5 minuter var det så fritt fram för publiken. Första frågan gällde Hemtjänstens trångboddhet på Varagården – där den utgår ifrån. Efter en stund diskussion konstaterade både ledning och opposition att detta problem hade de inte hört talas om.

- Även för mig som suttit i vård- och omsorgsnämnden, är detta med trångboddheten en nyhet!  sa Ulrika Thulin.

 

Linda Müller har inför debatten med de inbjudna Bjuvspolitikerna jobbat stenhårt för att så många som möjligt av de drygt 600 medlemmarna i Kommunal Bjuv skulle komma. Utfallet blev inte stort denna gång. Men debatten blev trots det givande.

37 timmars arbetsvecka
- Skönt att höra att ni diskuterar 37 timmars arbetsvecka och heltid åt alla, konstaterade en kvinna i  publiken. Men ni glömmer LSS-anställda och personliga assistenter. Där har vi inga 8 timmars arbetstid. Vi jobbar enligt 38/25 och det är inte ett hållbart schema. Med det systemet orkar man inte gå upp till 100 procent. Det där måste ni politiker titta på. Komma på hur det ska funka bättre för oss anställda.

- Och ska man jobba så, så måste det även finnas anpassad barnomsorg, fortsatte kvinnan. Med ”kvällis” och ”nattis”.

Ulrika Thulin kände sig som ansvarig S-politiker manad att svara efter systemet inrättades när hennes parti hade makten i kommunen:

- Jag vet att 38/25 var fel. Och nu med 37 timmars arbetsvecka vill vi göra om och göra rätt, sa hon.

Anställningsbevis?
I och med att Bjuvs kommun ombildade Vård och omsorgsförvaltningen till det kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB är det sagt att all personal ska få nya anställningsbevis. Publiken denna tisdagskväll vittnade om att en del hade fått det. Andra inte. Och en tidigare kommunalordförande – Inga Bakken – påtalade för politikerna att man fått besked om att endast nyanställda skulle få nytt bevis och organisationsnummer.

Förvirring utbröt
Kommunalrådet Jörgen Johnsson som sitter i bolagsstyrelsen sa att man inte haft uppe frågan om anställningsbevis men fått besked om att alla gått över till den nya organisationen. Att ”allt var klart”. Medan kommunalrådet och samarbetspartnern Mikael Henrysson sa att allt skulle vara klart i oktober i år.

Efter en stunds förvirring i församlingen slutade diskussionen med att Mikael Henrysson sa att ”Jag tar med mig detta”.

Nytt system jobbigt
Bytet av rapporteringssystem från Procapita till Lifecare upplever de anställda i kommunal som besvärligt och tidsödande.

- Vi ska dubbelsignera och det blir för mycket dokumentation. Det har inte vi tid till.

- Ska ni byta till något nytt så se först till att det nya fungerar. Innan ni sjösätter det. Vi har inte tid att springa till datorn och registrera mellan varje vårdtillfälle.

Kollektivtrafiken nattetid
Att ta sig hem från jobbet kollektivt när man slutar kl 21-22 innebär att man för att komma från Ekeby till Bjuv får åka omvägen inom Helsingborg.

- Detta med bantad turtäthet är en pågående diskussion, sa Ulrika Thulin, som sitter i regionala Kollektivtrafiknämnden.

OM det går bussar och i så fall NÄR avgörs ju hos Skånetrafiken av hur många som reser på dygnets olika tider.

- I Regionfullmäktige – där vi i KD är med och styr – konstaterar vi att Skånetrafiken har dålig ekonomi och därför har dragit in olönsamma linjer, berättade Maria Berglund. En modell som diskuteras är sk anropsstyrd trafik.

”Det får vi titta på”
Problemet med bussavgångar som inte passar med passagerarnas arbetstider var inget känt problem för Mikael Henrysson.

- De ringde mig från ett företag inom Food Hills och sa att de hade problem där, sa han. Och då tog vi med Skånetrafiken och fick det ändrat. Så det får vi titta på vad gäller era resor också.

”Lika för alla”
Debatten politiker – Kommunalmedlemmar avslutades med frågan om friskvårdsbidrag. Ulrika Thulin berättade att S år 2018 ökat summan från 900 till 1500 kr per person och år och att man nog kommer att föreslå en ny höjning.

- Oavsett hur det slutar så tycker vi att samma förutsättningar ska gälla för alla – oavsett arbetsplats.

Marianne Rönnberg Galmor