SKYDD Kriget i Ukraina har gjort att också Bjuvsbor undrar över var närmsta skyddsrum finns. På webben finns svaret för hela landet. Vi frågade de lokala bostadsbolagen Bjuvsbostäder och Akka i vilket skick deras skyddsrum i Bjuv är.

I Bjuvs kommun finns 30 skyddsrum. Exakt var och hur många platser det finns redovisas på webbsajten msb.se.

I vilket skick de olika skyddsrummen är, är dock inget MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) svarar för utan det ansvaret ligger helt på respektive fastighetsägare. Vi kan därför inte redogöra för status för samtliga skyddsrum i Bjuv, Billesholm och Ekeby men har i samtal med det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder och privata Akka Egendom fått veta följande om de  skyddsrum de förfogar över:

Bilden: Christofer Bernebring, VD på Bjuvsbostäder.

- Vi har 10 skyddsrum, säger Christofer Bernebring, VD för Bjuvsbostäder. Huvuddelen av dem – 841 platser fördelat på tre stora rum - finns i kvarteret Årstiderna.

- Alla de skyddsrummen är iordningsställda enligt gällande regler och godkända 2020 av en inspektör som arbetar på uppdrag av MSB.

Skyddsrum i södra Bjuv
Bjuvsbostäder har även ett antal mindre skyddsrum med sammanlagt 286 platser i de lite äldre husen i södra Bjuv. Närmare bestämt i Bjuvshem på Östergatan, Södra och Norra Ringgatan. De rummen är besiktigade under mars månad av en besiktningsman ackrediterad av MSB, och där ska Bjuvsbostäder komplettera med lite verktyg och liknande innan även de är fullt godkända.

I dagsläget används Bjuvsbostäders skyddsrum som källarförråd. Inte förrän MSB meddelar samtliga ansvariga för landets skyddsrum så ska de iordningställas för användning. Och detta ska då ske inom 48 timmar.

- Vi känner oss väl förberedda, konstaterar Christofer Bernebring, när vi tillsammans besöker ett par av bolagets skyddsutrymmen.

Akka Fastigheter i Bjuv
- I Bjuv har vi bara ett skyddsrum, säger Jessica Rynning på Akka Egendom i Stockholm. Och det ligger på Västra Ringgatan och rymmer 78 personer.Skyddsrummet besiktigades av en kontrollant från MSB i oktober 2020 och är godkänt.

I samtal med Hällestads förvaltning som äger Bjuvs köpcentrum mitt emot Folkets Hus i norra Bjuv framgick det att det i deras fastighetsbestånd i Bjuv inte finns några skyddsrum.

Krav för skyddsrum
Om ett skyddsrum ska fungera att vistas i måste det bl.a. finnas tillräckligt med vatten för 48 timmar. Det ska finnas toalett, luftfilter, en vev för att reglera lufttillförseln i rummet mm. Det är viktigt att inte fler vistas i rummet än det på förhand angivna antalet. Mat, sängar/filtar osv, ingår inte i utrustningen.

På MSB:s hemsida finns all information om vad som gäller för skyddsrum. De inledande paragraferna lyder:

1 §    Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar.

2 §   Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hänsyn till de skyddsbehövandes möjligheter att efter varning hinna fram till dem i tid och att uppehålla sig där under den tid som behövs.

Enligt MSB finns det skyddsrumsplatser för 7 miljoner människor. De övriga förväntas vara i tjänst exempelvis inom försvaret.

Läs HÄR om skyddsrum och mycket annat som hör samhällsskydd och säkerhet till.

Men KOM IHÅG! Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – alltså MSB – som ansvarar för att sända ut meddelande till alla skyddsrumsansvariga om att förbereda rummen.

Och där är Sverige inte idag!

FOTNOT 1: Det finns två skyddsrum i Billesholm utmärkta på MSB:s karta. Ett på Jens Billes gata 3 och ett på Skruvgatan 1. Vem som äger fastigheterna och i vilket skick rummen är, är okänt för redaktionen.
Här hittar du kartan.


FOTNOT 2: I Ekeby finns det två skyddsrum utmärkta på MSB:s karta. Ett på Storgatan 46 och ett på Engatan 7. Här hittar du dem.

Bilden ovan visar vevhuset till ventilationen i ett av Bjuvshems skyddsrum i Bjuv.

 

Marianne Rönnberg Galmor