NATUR En av favoriterna i Världsnaturfondens kampanj Svenska Pärlor finns i Bjuvs kommun. Kan du gissa var?

Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 26 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett för varje län – i Världsnaturfonden WWF:s kampanj Svenska Pärlor.

Det handlar om platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse – men som samtidigt också omfattar många hotade arter och livsmiljöer, i behov av skydd.

En av de skånska vinnarna är Maglaby Kärr.

Maglaby kärr i Bjuvs kommun uppvisar en av Söderåsens få klarvattenytor och kärret har därför stora biologiska och rekreativa värden. Våtmarksområdet har skapats genom uppdämning på 1500-talet. Här finns ett rikt fågelliv med arter som kricka, gräsand, skogssnäppa och enkelbeckasin. Strandvegetationen domineras av bunkestarr, sjösäv och vass med utbredda flak av vitmossa med sileshår, dystarr och vitag. Kärret omfattas av strandskyddsbestämmelser.

De övriga pärlorna i Skåne är: Torups bokskog i Svedala kommun och Strandängarna vid Valje.

Se alla pärlorna här.

MINNS VAR DU LÄSTE DETTA FÖRST:)

Marianne Rönnberg Galmor             Foto:  Foto: Lisa Olsson