On a clear day you can see forever. Men i Bjuv är det mest dimridåer såväl media som invånarna bjuds på. Hittills i alla fall. Bilden: Del av Findusmarken i Selleberga.

FRAMTID Imorgon torsdag undertecknar Bjuvs kommun och Foodhills AB en avsiktsförklaring med målet att gemensamt utveckla ett centrum för cirkulär livsmedelsproduktion i Findus gamla anläggning i Bjuv.
Så heter det i ett pressmeddelande som distribuerades på onsdagsmorgonen till media från det nybildade livsmedelsföretaget Foodhills AB pressekreteriat.

Problemet är bara att man inte kan avisera en så stor nyhet som vad som ska hända med det nedlagda Findus Bjuvs lokaler - och tro att journalisterna ska sitta snällt och vänta tills presskonferensen ett helt dygn senare!

Givetvis var det så att i den stund nyheten var ute bland oss journalister började det ringa i alla kommunhusets kanaler. I andanom kan jag i mitt inre se det virrvarr som bröt ut.

Kommunalrådet Anders Månsson själv svarade dock inte på direktnumret till kontoret och ringde man mobilen så hette det att detta nummer för tillfället var ur bruk?

Kvarstår alltså frågan jag inte omedlebart kunnat få svar på: Är det vanligt att en kommun lierar sig med ett livsmedelsföretag, vars finansiär till största delen är personer med anknytning till en av Sveriges byggjättar? Eric Paulsson är ju en av grundarna till Peab och även om dagens Peab inte är inblandat så är Paulssons tyngd och förankring i byggbranschen självklar.

Jag kan inte låta bli att undra; handlar detta egentligen om livsmedel? Nya sorters gröna ärtor? Andra grödor? Eller handlar detta om ett smart sätt att komma åt 2/3 av Bjuvs centralt belägna och byggvärdiga mark?

Anders Månsson har tidigare personligen till mig och många andra deklarerat att kommunen vill köpa en stor del av "Findusmarken". Att bygga olika typer av bostäder på. Marken är i huvudsak belägen i den södra delen av byn, i området Selleberga. Och den sträcker sig inåt centrum, där den bl.a. möter mark som ägs av Höganäsbolaget. Men det är en annan historia som vi kanske har anledning att återkomma till senare.

Är det troligt att Bjuv i samverkan med livsmedelsföretaget Foodhills kan bygga upp en industri i den anläggning Findus lämnar efter sig? Efter vissa investeringar då Findus monterat ner mycket stora delar av de produktionslinjer som funnits och sålt eller flyttat maskiner.

Blir det kanske istället så att försöket med industrin inte lyckas? Och att det istället visar sig lönsamt att bygga bostäder på all mark? Jag menar, all mark i grannkommúnen Helsingborg är väl så gott som "slut"?

Medan här finns mark som den nyfödda samarbetet Bjuv-Foodhills i det närmaste då har monopol att bygga på. För inte kommer väl några andra byggföretag med i leken än Backahill?

Oklarhet föder funderingar
Detta är bara lösa funderingar. Sådana som blir till när man inte kommer åt folk som kan ge de faktiska svaren utan ber media vänta ett dygn innan frågorna ens kan ställas.

Hur som helst; Är detta en lönsam fusion för invånarna i Bjuv? Kommer de i slutändan att gå ur det här som vinnare?

Eller är de riktiga vinnarna de som bygger och säljer tomter och bostäder?

Vad tjänar Bjuv på detta? Anders Månsson: Bollen är din! Gör dig tillgänglig på telefon idag och inte imorgon, tack.

NYTT - Det handlar om mark! Och mat..... Bjuvs kommun har ett avtal om att Foodhills/Backahill/Eric Paulsson fd Peab - ska få köpa hälften av den mark kommunen hoppas få köpa av Findus. Att bygga på. Oklart vilken sorts byggnader. Bostäder kanske. Eller industri?

Läs här om buden Bjuvs kommun och Foodhills AB lagt till Findus.

Marianne Rönnberg Galmor

chefredaktör bjuvsnytt.se.