POLITIK På måndagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige antogs de styrandes förslag om att bolagisera kommunens fastighetsbestånd och skötsel och drift av densamma. Även förslaget att köpa 40 ha mark av Höganäs-Borgestad för 145 mkr antogs.

Båda förslagen fanns med redan på dagordningen för fullmäktiges möte i november men återremitterades av oppositionen till kommunhuset för ytterligare klargöranden. Blott två veckor – på decembermötet på måndagen – kom så frågorna upp igen för behandling.

Den minoritetsåterremiss som oppositionen i november fick tillstånd baserades på att man saknade information om affären. Affärshemlighet i all ära men man ville också veta mer om eventuella saneringsbehov av marken, status på de byggnader som ingår i affären mm mm. Och när de styrandes svar kom saknades fortfarande mycket av det efterfrågade.

Maria Berglund, ledare för KD i Bjuv, var flitig i talarstolen när hon ömsom efterfrågade ömsom förtydligade innebörden av en rad av oppositionens frågor.

Som vanligt bemöttes oppositionen från den styrande koalitionen SD-M:s talespersoner med att dess representanter inte synts till på de möten som tidigare behandlat frågeställningarna.

- Varför var du inte på det eller det mötet? När vi diskuterade denna fråga – är numera närmast ett standardsvar från kommunstyrelseordförande Mikael Henrysson (SD) och kommunalrådet Matthias Åkesson (M). När oppositionen efterlyser information.

Från oppositionens sida har det å andra sidan närmast blivit standard att påpeka bristen på information i viktiga ärenden – samt mer fakta.

När det på måndagen gällde bolagiseringen av fastighetsbeståndet var oppositionen inte sen att citera en artikel samma dag i Helsingborgs Dagblad. Där Mikael Henrysson på tal om hur lyckat – eller inte lyckat – det visat sig vara att bolagisera Bjuvs socialtjänst i Omsorg Bjuv AB, erkände att om frågan varit uppe nu så hade han inte bolagiserat.

- När Omsorg Bjuv AB går så dåligt efter tre år som vi vet att det gör, varför ska vi godkänna en ny bolagisering? undrade oppositionen.

Bolagiseringsfrågan tog nära hälften av de 3 timmar som KF-mötet varade. Den andra halvan upptogs av diskussionen om Höganäs-Borgestadaffären.

- Ryktena om den har varit både vilda och spekulativa, sa Matthias Åkesson. Och vad som är sant och inte vet ingen idag. Det har pratats om att företaget är nära konkurs, att saneringsbehoven kan vara större än vi vet, att Höganäs-Borgestad i slutändan inte bygger en ny fabrik i Billesholm osv.

- Men vi bedömer trots detta att vi gör en bra affär. Värderingen av marken anser vi vara rimlig och förvärvet kommer för alltid att rita om kartan för Bjuvs kommun.

Oppositionen var inte nöjd med detta. Såväl Maria Berglund (KD), Anders Månsson (S) och andra folkvalda turades om i talarstolen:

- Vi vet att marken kring gamla Schakt III, där Gruvmuséet ligger, behöver saneras.

- Det ansvarar Höganäs-Borgestad för, sa Matthias Åkesson.

- Ja, men hur ser det ut med marken i centrum där ni tänkt bygga bostäder etc? fortsatte bla Berglund och Månsson. Vi kan se på flygkartor var de byggnader som ingår i köpet ligger. Men hur ser de ut inuti? I vilket skick är de? Kan de verkligen omvandlas till bostads- och affärshus såsom ni planerat?

- Ni ska bara utreda och utreda och utreda, kan svaren från de styrandes talare kort sammanfattas. Och sedan blir det inte mer.

Sådan är demokratin
När talarlistan slutligen var tom var det dags för röstning. I båda fallen blev resultatet – inklusive votering – 18 ja till Kommunstyrelsens förslag och 13 nej från oppositionen.

Faktum är att oavsett nästan vad som kommer upp till debatt och avgörande i Bjuvs kommunfullmäktige så slutar det alltid med röstsiffrorna 18-13. Eftersom mandatfördelningen efter senaste valet ser så ut. Något såklart både ledning och opposition är medveten om.

Ifrågasättande och debatt är dock viktig i en demokrati och det är av allt att döma detta som håller de flesta i oppositionen igång. Trots de styrandes pikar om ”utredning och utredning och utredning”.

Men nu är besluten tagna. Bildandet av en kommunkoncern med namnet Bjuvs kommunhus AB, AB Bjuvslokaler och AB Bjuvsfastigheter samt antagande av bolagsordning och ägardirektiv för desamma, är nu ett faktum. Styrelse, ordförande och viceordförande, lekmannarevisorer för desamma, namnbyte från tekniska nämnden till servicenämnden med tillhörande förvaltning samt upphörande och antagande av reglemente för desamma – likaså.

Och Bjuvs kommun är den nya ägaren av marken kring 150 år gamla ”Bolaget” – ett företag som de flesta Bjufsingar och även Bjuvsbor fortfarande har ett personligt förhållande till. Bolaget som hela Bjuv byggts kring. Som varit upphov till allt från rena inkomster för många till Musikkår, kolonilotter, gruehus osv.

Bjuvs vita fläckar
Hur det går för Höganäs Borgestad får vi se. I den bästa av världar kan nu Bjuv byggas ihop på ett naturligt sätt på dess mark. Nu krävs det dock att ledningens förhoppningar om nybygge av bostäder både i centrum och på Sellebergaområdet förverkligas. Just nu har vi ju faktiskt bara ”kala fläckar” där Folkets Hus, Protista och Findusverksamheterna pågick och låg. Och ytterligare tomma ytor lockar nog inga utomsocknes penningstarka till just Bjuv. Vi får inte heller underskatta det försvagade omdöme kommunen har bortom 50-skyltarna. Här krävs det att alla berörda på alla nivåer i samhället tillsammans hjälps åt att skapa en rejäl ”hävstång” för att komma vidare. Framåt!

Just nu kan vi bara vänta och se. Hålla tummarna och ha is i magen och se vart gårdagens beslut tar oss i framtiden.

Marianne Rönnberg Galmor

* På www.bjuvsweek.se kan du se både decembers KF-möte och en rad tidigare möten i samma församling. Välkommen!

* På bjuv.se hittar du alla handlingar för mötena i fullmäktige.


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.