DEBATT Bjuv 2023-09-05 På det senaste mötet, 30 augusti i vård och omsorgsnämnden efterfrågades ekonomisk redovisning för nämnden då den saknades på dagordningen. I maj var prognosen -13,2 miljoner för Socialnämnden och efter en sommar var vi angelägna att få besked i om de åtgärder som beslutats om haft effekt. Sommarmånaderna är inte kända för att vara optimala för att påbörja verksamhetsförändringar av ekonomisk karaktär.

Med den korta tid som återstår av året kommer det krävas kraftfulla besparingar och nedskärning av personal för att komma till rätta med underskottet som är upparbetat, något som hade kunnat åstadkommas med bättre åtgärdsplaner i ett tidigt skede. Styret har inte velat fatta tydliga beslut i ett tidigt skede, vilket nu riskerar att drabba personal och vårdtagare.

Beslutet att stänga två demensavdelningar på Solhemmet i Ekeby har fått konsekvensen att 15 personer väntar på en demensplats på Ekhaga i Billesholm eller på Varagården i Bjuv. Risken att man tvingas hyra demensplatser är därmed överhängande med ökade kostnader som följd.

SD och M:s passiva ledarskap riskerar att få långsiktiga och allvarliga konsekvenser för dem som är i störst behov av omsorgsinsatser. När vi tittar på de ekonomiska rapporterna från övriga nämnder visar även de på stora underskott vilket gör att det i kommunen inte finns överskott att omfördela eller som täcker underskotten i bokslutet.

Vi befarar att styret i Bjuvs kommun har tappat kontrollen och att man inte har förmågan att fatta besluten som kan vända situationen.

För oppositionsgruppen i Socialnämnden:

Anders Månsson
2:e vice ordförande


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.