Efter visningen av Billesholms Järnvägsstation uppstod en spontan diskussion bland intressenterna om och hur man skulle kunna samverka för att göra huset till ett kultur- och affärscentra.
 
 
Uppdaterad version BILLESHOLM En extrainsatt visning på tisdagen av Billesholms Järnvägsstation kan ha varit ett lyckokast.  Ett 15-tal presumtiva köpare dök upp och flera uttalade ett seriöst intresse. ”Tyngst” var Bergateatern, som kan tänka sig det gamla stationshuset som sin nya ”hemmascen”.

För en tid sedan erbjöd Trafikverket Bjuvs kommun att köpa Billesholms Järnvägsstation. Kommunen tackade nej till erbjudandet.

Emil Lord, ung billesholmare med stort intresse för sin hembygd, inledde då ett försök att via Facebook-sidan – Rädda Billesholms Järnvägsstation – rädda huset. Många anslöt sig till sidan och hejade på Emil och de namninsamlingar som parallellt ägde rum i exempelvis ortens matbutiker skrevs på av 503 personer som  inte vill se huset försvinna.

- Gör ett kulturcentrum, ett musikhus, en ungdomsgård, föreslog FB-anhängarna. Andra kunde tänka sig affärsverksamhet i huset.

Emil Lord skrev även en motion till sin lokala S-förening, med kravet att socialdemokraterna i Bjuv skulle slåss för att byggnaden skulle få vara kvar och användas till allmänhetens bästa. Nyligen, på första mötet för hösten, avslog dock S i Billesholm Lords begäran. Med motiveringen att kommunen inte har pengar till något stationsköp.

Missbedömning?
Eftersom Banverket för några veckor sedan konstaterade att inte tillräckligt många bud på Billesholms Järnvägsstation inkommit beslutade de att utlysa en extravisning. Tisdagen den 27 augusti.

Att döma av den – i alla fall enligt billesholmsmått mätt – folkstorm som tisdagsvisningen orsakade, kanske både de lokala och centrala kommunpolitikerna har missbedömt frågan. Ett 15-tal intresserade kom och några av dem visade ett seriöst intresse för att på något sätt köpa eller bruka fastigheten.

- Vi ser att här finns stora möjligheter för Bergateatern, sa Ingrid Lundin och Laila Thunman från Bergateatern.

- På nedre botten kan man riva väggar och göra en teatersalong. Och på övre våningen finns både utrymme för lager, kontor och rum vi skulle kunna hyra ut till andra.

En nästan full parkering utanför stationen. En glad Emil Lord.
Kontorsstol söker ägare. Fler intressanta retroföremål.
Tre köpsugna damer på husvisning. Ett av de två tåg som idag passerar stationen.
Ingrid Lundin pausar i gamla vänthallen. En retrokontakt på andra våningen.
Entrén till trappan som leder till 2:a våningen. Avgång från Billesholms Järnvägsstation.

 

Stationshuset, byggt 1876, är i dagsläget förfallet och måste renoveras.

"Kommunen måste vara med"
- För att vi ska kunna göra ett kultur- och teaterhus här måste vi ha kommunen med oss. Jag kan till exempel tänka mig att det finns arbetslösa med rätt kompetens för att kunna renovera, fortsatte Ingrid Lundin.

Ingrid Lundin betonade att hon för dagen inte hade något beslutsmandat för Bergateatern men att deras intresse är stort och seriöst. Efter dagens husesyn får nu teaterns styrelse ta tag i frågan.

Ett par av de övriga visningsbesökarna sa sig också fundera på att köpa byggnaden och flytta sin hantverksaproduktion till Billesholm. Andra kunde tänka sig att på något sätt vara en del i ett tänkt kulturhus i Billesholm.

Företaget Skönja i Helsingborg till exempel, som har många olika strängar på sin lyra. Företaget tillverkar accesoarer i tyg men erbjuder också sminkningar inför bl.a bröllop, bal, och fest. Och utför sånguppdrag till bröllop. 

Ägarna Birgitta och Emilia Borestav involverades, liksom övriga visningsbesökare med kulturintressen, i en spontan idédiskussion som uppstod på perrongen efter själva visningen, och den blev kanske upptakten en nystart för Billesholms Järnvägsstation. Framtiden får utvisa.

"Inget vi kan finansiera"

- Kommunen har sitt primära ansvarsområde och där ingår inte ett sådant här projekt, säger Stefan Svalö, Kommunstyrelsens ordförande i Bjuv. Det som föreslås här måste lösas på ideell basis.

Ett kommunalt kulturhus har varit på tapeten tidigare och Stefan Svalö berättar att det som finns kvar av det förslaget kommer upp till beslut - förhoppningsvis på Kommunfullmäktigemötet i september. Men då blir det tal om lokaler i Bjuv. Inte i Billesholm. Och absolut inte i gamla Järnvägsstationen.

En nöjd Lord
Emil Lord, som var med på tisdagens visning, var mycket nöjd över att se så många intressera sig för stationshuset.

- Det här känns mycket positivt. Att se alla här inger hopp. Kanske är slaget ändå inte förlorat.

- Jag ska informera mina partikamrater om hur stort intresset tydligen fortfarande är bland både boende och företagare i närheten av Billesholm. Och så får vi se var vi landar, avslutade Emil Lord.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor