BJUVS FÖRSAMLING Inspektionen av kyrkorna i församlingen, och framförallt det faktum att man i Billesholms kyrka just nu inte får vistas fler än högst 30 personer samtidigt, har tagit både allmänhet och kyrkoherde Patrik Neuhaus på sängen.

På grund av att det i Billesholms kyrka ligger en heltäckningsmatta över hela golvet har Räddningschefen i Bjuv, Christer Nilsson, nyligen vid en tillsyn beslutat att det inte får vistas fler än max 30 personer i kyrkan samtidigt.

- Vad jag kan se gjordes den senaste tillsynen i Billesholm 2006 och även efter den gick det utmärkt att vara 150 personer i kyrkan, säger Patrik Neuhaus. Så beskedet från Christer Nilsson kom som en överraskning även för mig.

- Men nu är det som det är och tills vidare måste vi anpassa oss till det, fortsätter Neuhaus.

Politikerna bestämmer
Kyrkoherden säger att ärendet kommer att tas upp i kyrkogårds- och fastighetsutskottet den 17 september. Där politikerna helt enkelt får ta ställning till hur de vill ha det med församlingens kyrkor framöver.

- Skulle de besluta att golvet i Billesholms kyrka ska åtgärdas krävs det i princip att Länsstyrelsen m.fl. instanser säger sitt eftersom byggnaden är nästan 100 år. Vilket i så fall i sin tur innebär att svaret dröjer ytterligare.

Kan man då överhuvud taget bedriva kyrklig verksamhet i en byggnad som endast får ta emot max 30 personer i taget? Svenska Kyrkan kämpar för att behålla sina medlemmar och har sedan skilsmässan från staten år 2000 på olika sätt försökt bli en naturlig del i fler mäniskors liv. Beslut som innebär att man måste minimera antalet gudstjänstbesökare etc. går självklart stick i stäv med denna strävan.

- Min ambition som kyrkoherde är att Billesholms kyrka ska leva men jag vet inte just nu hur man ska kunna förrätta saker som vigslar, dop etc. där, säger Patrik Neuhaus.

-  Kan man överhuvud taget ha gudstjänst i en sådan kyrka? Och i samband med dop, vigslar etc., ska man fråga: Hur många blir ni? Och om de blir mer än tillåtet hänvisa dem till Norra Vram istället?

Just nu finns inga svar på sådana frågor när det gäller Billesholm. Återstår att se vad framtiden, d.v.s. kyrkopolitikerna, bestämmer.

Fotnot: Det finns frågetecken även kring antalet som får vistas i kyrkorna i Bjuv, Norra Vram och Risekatslösa och om detta kan ni läsa här.

MRG