BILLESHOLM Trafikverket har tidigarelagt bygget av en ny gång- och cykelväg över järnvägsspåren intill Billesholms station. Lösningen är en tunnel som kommer att placeras bara några meter från den nuvarande övergången.

Från allra första början var planen att stänga övergången mellan Billesholms två delar helt eftersom TRV av säkerhetsskäl har beslutat att stänga så många obevakade övergångar som möjligt längs landets järnvägsspår. Men invändningar både från Bjuvs kommun och invånarna fick verket att tänka om.

Lösningen blev en gång och cykeltunnel (GC-tunnel) som ska byggas bara ett 20-tal meter ifrån platsen där folk i generationer alltid korsat från ena sidan av samhället till den andra.

Mötesstation
Ombyggnaden av tågtrafiken, där Billesholm bara är en liten del i helheten, måste vara klart innan Hallandsåstunneln öppnas för godstrafik i slutet av 2015 och Billesholm blir en s.k. mötesstation. För tåg med en maxhastighet på 140 km/tim. En hastighetshöjning jämfört med idag.

Arbetet är uppdelat i tre etapper.

Fjärrstyrning
-  Vi har påbörjat arbetet med att handla upp leverantörer för att signalanpassa sträckan Åstorp-Teckomatorp så att den kan fjärrstyras istället för som idag att någon, innan man ger sig iväg, manuellt ringer upp Malmö och hör så att inga andra tåg befinner sig på samma spår, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare på Trafikverket. Detta är en del i etapp 2.

Persontrafik
Även etapp 3 av det totala projektet, som innebär att persontrafik med en maxhastighet av 160 km/tim också ska släppas på banan, har påbörjats. Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare på Trafikverket, berättar:

- Vi befinner oss just nu i etapp 2, säger han. Samtidigt jobbar jag i etapp 3 – bl.a. eftersom frågan om övergången i Billesholm ursprungligen låg där.

- Den skulle byggas först sedan allt var klart även för persontrafik, men av logiska skäl och för att undvika onödiga utgifter sökte jag pengar för att bygga tunneln tidigare, fortsätter Jens-Peter Eisenschmidt.

Alla befintliga spår vid Billesholms station måste rivas upp. Istället ska tre nya spår byggas. Ett uppspår, ett nerspår och ett nytt spår in till Isover.

- Jag inväntar nu bara en utredning angående GC-tunnelns påverkan på grundvattnet. Sedan drar vi igång, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Stanna eller inte
Om det i framtiden kommer att gå persontrafik förbi Billesholms station är ännu inte bestämt men det ingår i ett förslag från TRV som just nu är ute på remiss. OM förslaget går igenom blir det persontåg som i så fall stannar såväl i Billesholm som på de andra stationerna på sträckningen – Åstorp, Kågeröd och Svalöv. Vid nybyggda perronger.

- Diskussionerna om finansiering av förslaget är i full gång, säger Håkan Bjurek, planerare på enheten för samhälle och planering hos Trafikverket. Vårt förslag är ute på remiss och när det är klart ska först regeringen och sedan politikerna säga sitt. Så något beslut i frågan finns det absolut inte idag!

- Det handlar ju om var man hittar finansiering för de här projekten. Vi diskuterar hur som helst nu med regeringen och våra samfinansiärer och det är rätt bråttom, tillägger Håkan Bjurek.

Hur det till sist blir får vi dock vänta med att få veta. Billesholmarna kan just nu inget annat än att fortsätta hålla tummarna för en levande bana och station. En aning tillspetsat, en fråga om liv eller död för denna del av Bjuvs kommun.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor