Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BJUVSWEEK POLITIK Dagordningen och bysnacket före måndagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige utlovade många frågor med tillhörande intressant debatt. Frågor och en del svar blev det. Men debatten lyfte egentligen aldrig riktigt. Här är en sammanfattning. Helheten ser du i vår sändning nedan.

På måndagens KF-möte märktes det att det är val om mindre än två veckor. Moderaterna – som just nu samregerar Bjuv med Sverigedemokraterna – hade till dagordningen lagt två stora frågor de ville diskutera . Med samarbetspartnern Sverigedemokraterna. Inför öppen ridå. Vilket bara bekräftar det många redan vet – att det just nu skär sig ordentligt mellan de två.

Besöksläktaren fylldes dock i huvudsak av Socialdemokrater. Som var rejält taggade och t.o.m. applåderade när de tyckte att deras företrädare tog hem poäng i talarstolen.

Moderaternas två frågor, framförda av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, var:

  • Den om att utnyttja kommunens lilla format till att införa en styrmodell som kallas tillitsbaserad. Inklusive ordentliga underlag för ledamöterna när de ska fatta beslut i olika frågor. Något även Bjuvs revisorer efterlyst och kritiserat avsaknaden av. Denna frågan riktades till kommunalrådet Mikael Henrysson.
  • Och så frågan om varför det saknas underlag och information för ledamöterna i Tekniska nämnden. Inför kommande möten. Den frågan riktade Hammar Johnsson till Pia Trollehjelm.

Mikael Henrysson svarade att man påbörjat arbetet med att informera sig om modellen tillitsbaserad styrning men inte kommit särskilt långt på ”den resan”. Och att om och när man eventuellt ska fortsätta beror på valutgången.

Pia Trollehjelm uttryckte förvåning över Ann-Charlotte Hammar Johnssons påstående att man saknar underlag och information inför nämndmötena. Hon påpekade att hon för att det inte skulle uppstå informationsluckor har särskilda förberedande möten med Moderaterna. Och undrade dessutom varför kritiken kom nu och här.

- Om ni saknat information, varför har ni varken sagt något eller reserverat er mot besluten? undrade hon.

Diskussionen fortsatte en stund de två politikerna emellan men något samförstånd uppnåddes inte. Och på tisdagen mottog redaktionen ett tillägg från Moderatledaren Ann-Charlotte Hammar Johnsson:

- För den som vill fördjupa sig……

- Tekniska nämnden bildades i januari 2019 och det finns igångsättningsbeslut fram till att samhällsbyggnadsförvaltningen i oktober 2019 övergår till att vara en Teknisk förvaltning och Byggnadsförvaltning.

- Ingenstans finns ett beslut på att igångsättningsbeslut ska sluta gälla – det bara upphör att komma från Tekniska förvaltningen.

Längre än så kommer vi inte i detta just nu, kan vi på redaktionen konstatera.

Skötsel av Ekebyrondellen
Sedan Pia Trollehjelm utnämnt Urban Berglund (KD) till församlingens ”ålderman” och överlämnat ordförandeklubban till honom, gick hon i svaromål på Christer Landins (S) fråga om varför rondellen i korsningen vägarna 110-109 är vanskött. Enligt Landin är det kommunens ansvar att hålla rondellen snygg och han uttryckte också oro över att förbipasserande får ett dåligt intryck av Ekeby. Eftersom rondellen är så vildvuxen och försummad.

Pia Trollehjelm, själv bosatt i Ekeby, svarade:

- Jag brinner för min hembygd och har arbetat för att få bort det förfall som finns sedan Ekeby blev en del av Bjuvs kommun, svarade Pia Trollehjelm. Men den rondellen tillhör inte kommunen utan skötsel av den ansvarar Trafikverket för. Och i deras årsplan står det att den ska göras i ordning två gånger om året.

- Tidigare styrande i Bjuvs kommun har tagit kommunala medel till att sköta det staten har som uppgift att göra. Och det tycker inte vi är okej. Däremot har vi lagt skattepengar på att klippa hela gräsytan mellan Franz Daumans väg och Storgatan. Något vi kan kosta på oss eftersom vi gett fanken i att lägga pengarna på statliga ytor.

Christer Landin lät sig inte tystas utan insisterade på att det just i fallet med denna specifika rondell finns ett avtal mellan kommunen och Trafikverket som i själva verket säger att skötseln är Bjuvs kommuns plikt att sköta. Eftersom verket stått för själva etableringen av rondellen.

Rondellfrågan diskuterades ännu en stund utan att Landin kände sig nöjd med svaret.

- Jag är inte dummare än att jag frågat Tekniska nämnden om detta och då har det inte framkommit något om något avtal, sa Pia Trollehjelm. Och där tror jag att jag stannar.

Äga eller hyra?
Oppositionsrådet Ulrika Thulin var nästa talare – eller rättare sagt frågeställare. Och hon riktade sig både till Mikael Henrsysson och Jörgen Johnsson (M).

- Nu denna aktuella fråga i vår kommun – även omskriven i media…….    Ska man hyra eller äga lokalerna där man bedriver verksamhet?  Det finns forskning som menar att handlar det om flera år är det ekonomiskt fördelaktigt att äga istället för att hyra.

- Mikael Henrysson har tidigare sagt att Bjuvs kommun inte kan låna mer. Men nu uppger Kommuninvest att Bjuv bara utnyttjat halva sitt låneutrymme! Vad är det som gäller?

Till detta ville Thulin också ha svar på hur många företag som deltagit i anbudsförfarandet gällande LSS-bygget på Brogårda och byggplanerna på Folketshus-tomten. Samt varför kommunledningen inte skött processerna öppet och transparent så att även oppositionen kunnat få ta del av vad som diskuterats. Bland annat i fråga om fördelar och nackdelar med att hyra respektive äga.

- Just det äga, svarade Henrysson.  Om man lånar av Kommuninvest – äger man eller hyr man då?  Och det är klart bra att äga - om man har pengar. Men det flaggas för en ränta på 3 procent framöver. Och då får vi betala tre gånger mer än de 10 vi betalar idag.

På Ulrika Thulins fråga om den politiska ledningen bara pratat med byggbolaget Hemsö, som rev Folkets hus och också har en sk markanvisning på tomten för att kunna bygga på den, svarade Henrysson:

- Nej vi har inte bara pratat med Hemsö  utan med totalt tre företag. Men vilka de andra är säger jag inte. Diskussionerna har ägt rum i slutna rum.

Hört frågan till leda
- Det är odemokratiskt att inte fler varit med och pratat med de övriga, replikerade Thulin. Jag vet att det är mycket hysch-pysch i sådana sammanhang.  Men diskussioner om hyra eller äga kan inte skötas i slutna rum.

På frågan om de faktiska beräkningarna kring hyra respektive äga tände Henrysson slutligen till:

- Den frågan har jag hört till leda nu. Jag tror det är fjärde gången jag svarar på den och jag föreslår att du går in i Ciceron (kommunens internsystem) och kollar protokollet från juni 2021. Där ligger svaret. Jag hoppas jag förklarade så att du förstod.

Självmål Henrysson?
- Tänk på att inte alla som sitter här i rummet har tillgång till Ciceron och protokollet från juni 2021. Kanske jag förklarade så du förstod, för att replikera på en låg nivå. Jag tycker faktiskt man ska vara transparent och låta fler diskutera saken. Och där själva knorren är där vi har för avsikt att bedriva verksamhet under lång tid. Men jag tror inte vi kommer närmare än så här.

- Jag kan bara konstatera att på första frågan fick jag ett klart NEJ. Och i övrigt: Gå in och titta i ciceron!

Efter det utbröt ljudliga applåder på åskådarbänkarna.

Mikael Henrysson var dock inte färdig:

- Det var väl inte medborgarna som ställde frågan! Du ställde den till mig och du har fått svar. Vi har varit öppna. Frågan har via er försorg varit uppe och vänt i Förvaltningsrätten där vi fick rätt.  Jag tycker fortfarande det är okej för kommunen att en extern äger en del av de fastigheter vi har verksamhet i.

- Jag frågar inte för mig själv – utan för den folkvalda församlingen som samlats här ikväll  - och som också är öppen för medborgarna.  Här kanske det finns intresse för att få höra hur de som styr i Bjuvs kommun tänker, avslutade Ulrika Thulin.

- Visst, vi kan tänka oss hyra också. Men när man beslutar vill vi först ha alla papper på bordet så att man kan ta ställning och besluta, tillade hon.

Ett varv till
Den som trodde att debatten var slut här misstog sig. Nu hade Mikael Henrysson slagit upp dokumentet i Ciceron och hade högläsning för alla i aulan.

Ulrika Thulin hade inte heller talat till punkt visade det sig nu:

- Varför har ni i maj skrivit kontrakt på 25 år för LSS-boendet på Brogårda? Som kommer att kosta 50 mkr och där kommunen ska sköta allt. För att sedan om 25 år stå där och inte ens äga dörrhandtaget?!

Observera att denna artikel endast består av utdrag från hela mötet. Är Du intresserad av att höra allt som sades denna kväll i Kommunfullmäktige så är du välkommen att se och höra vår sändning som du hittar HÄR.

Läs också vår artikel om Centerns och Moderaternas krav på kommunen vad gäller Sibyllakioskens vara eller inte vara. (Kommer inom kort).

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Föreläsning om dyslexi

12-09-2022

Ann Gomér föreläser på Bjuvs bibliotek om dyslexi. I samarbete med Dyslexiförbundet Nordvästskåne.  

Läs mer

Bjuvsburnouten och HyggeStuan i skön för…

10-08-2022

BJUVSWEEK – På lördag den 13 augusti är det dags för årets tappning av Bjuvsburnouten. Och efter prisutdelningen och den sedvanliga cruisingen blir det sedan fest för hugade spekulanter. Hos...

Läs mer

Påsklovskul med Maj-Björn och Karl-Astri…

03-04-2022

PÅSKLOV Fjädrar flyger, benen sprätter, ägg och Gala show uppstår! Kom och träffa de två frigående hönorna Maj-Björn och Karl-Astrid på påsklovet! Interaktiv mingelakt för alla åldrar. Bjuvs bibliotek, tisdag 12/4, kl 15.00 The...

Läs mer

Bjuvsfest 26-27 augusti

13-03-2022

FEST Bjuvsfesten återkommer. Fredagen den 26 och lördagen den 27 augusti blir det någon form av byakalas igen. På området sedan tidigare, dvs längs Storgatan. Hur många stånd etc det...

Läs mer

God natt, Alfons Åberg!

04-03-2022

SAGOSTUND Lördagen 5 mars kl. 11.00 på Bjuvs bibliotek. Gunilla Bergströms text framförs av Sagofén Isadora, skådespelerskan Josefina Karlsson Vergara. Passar för barn 2-4 år. Illustration: Gunilla Bergström Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket eller...

Läs mer

Flemming Stenfors konst i Hyggestuan

08-02-2022

KONST - Kära vänner nu håller jag konst utställning i Hyggestuan i Bjuv. TId:19 - 20 februari Kl:10 -17:00 Hyggestuan är den gamla gymnastiksalen, senare Old Wheelers lokal. På Gruvgatan strax efter ICA-butiken. -...

Läs mer

Hunden Rund planterar

04-02-2022

PÅ GÅNG LÖRDAG Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö. Så börjar boken "Hunden Rund planterar", skriven av Annika Henning, med illustrationer av Maria Nilsson. Med inspiration från...

Läs mer

Forskning om fågelhjärnor ger hopp för m…

18-01-2022

FÅGLAR och HJÄRNAN Den 8 februari kl 18-19 föreläser Anita Campbell på Bjuvs bibliotek om fåglarnas värld. Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storleks information finns här