NÄRINGSLIV Bjuvs kommun har inrättat ett Näringslivsråd som består av politiker, tjänstemän och företagare. Rådet träffas fyra gånger per år och nästa möte är 25 maj.

Näringslivsrådet i Bjuvs kommun ska vara en arena för dialog mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsutveckling och en bred representation från Bjuvs näringsliv.

Företagare välkomnas att ta kontakt med sina företagsrepresentanter i rådet med frågor och inspel till kommande möte. Ledamöterna är:

  • Johan Nilsson, Rosersbergs gård, LRF regionalt
  • Anette Berggren, Rostfria svetsmontage
  • Marianne Thörning, Ekeby Sparbank
  • Johan Rymark, ICA Nära Billesholm
  • Belinda Bagger, Ordf. Företagarna Bjuv
  • Jörgen Ekdahl, Eekdahlsmåleri

Läs mer om Näringslivsrådet här.