Reportage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjuvs kyrka är byggd på 1100-talet. Foto: bjuvsnytt.se.
NYBYGGE Trots medhåll i vissa instanser slutade Mats Håkanssons och Irene Nilssons kamp för att stoppa Bjuvs kommuns planer på att bygga ett nytt LSS-boende intill kyrkan i ett avslag i Mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt. Dom kom i veckan och ett eventuellt överklagande ska vara inlämnat senast den 1 juli.

Den planerade byggnationen stänger ner den öppna ytan som är belägen mot kyrkan. Den förtätning som är förenad med den nya detaljplanen är inte förenlig med den befintliga bebyggelsen. Planen saknar tydlighet, hävdade Mats Håkansson och Irene Nilsson i sitt överklagande mot kommunens beslut att bygga på hörntomten Kyrkvägen-Almgatan.

Bjuvs kommun svarade att den valda platsen för planområdet är väl etablerad som tänkt utbyggnadsområde i kommunens översiktliga planering.

För en dryg vecka sedan infann sig i egen hög person en domare från Växjö Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen för att på ort och ställe se vad saken handlade om – och sedan fälla sin dom. I domen daterad 10 juni kan man bla läsa:

”Efter företagen syn bedömer mark- och miljödomstolen att ovan nämnda samband mellan kyrka och prästgården kommer att påverkas i och med den antagna detaljplanen men att sambandet inte bryts helt då det är fråga om relativt låg bebyggelse som ska uppföras. Mark- och miljödomstolen instämmer i bebyggelseantikvariens uttalande om att detaljplanen inte påverkar upplevelsen av kyrkans fria läge från väg 110 och från odlingsmarken söder om kyrkan.

Mark- och miljödomstolen bedömer i likhet med kommunen (se planbeskrivningen) att detaljplanen kommer att innebära att området upplevs mindre luftigt och mer stadsmässigt. I och med att den högsta tillåtna byggnadshöjden för den tillkommande bebyggelsen begränsas till maximalt 7 meter kommer kyrkan ändå att fortsatt ha viss dominans i landskapet. Vad de klagande har anfört kring oklarhet vilken typ av bebyggelse som kan komma att uppföras (radhus eller fristående hus) i del av planområdet föranleder ingen annan bedömning.

Mark- och miljödomstolen noterar vidare att den gamla kyrkvägen längs med kyrkogårdsmuren kommer att behållas, vilken av Riksantikvarieämbetet bedöms som en viktig komponent. Härigenom upprätthålls ett visst avstånd mellan området för kyrkan och den tillkommande bebyggelsen.

Mark- och miljödomstolen bedömer att kommunen har gjort tillräckliga anpassningar till de särskilda kulturhistoriska värden som finns i närheten av planområdet (prop. 1985/86:1 s. 481). Vad de klagande, Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet har anfört föranleder ingen annan bedömning.

Mark- och miljödomstolen bedömer att det allmänna intresset av nya bostäder väger tyngre än intresset av att bibehålla närmiljön kring kyrkan intakt. Det delvis brutna sambandet mellan kyrkan och prästgården får således godtas.

Övrig bebyggelse
Vad de klagande har anfört kring ”övrig bebyggelse” motiverar inte ett upphävande av den antagna detaljplanen.

Biotopskydd/biologisk mångfald
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden främja en långsiktigt god hushållning med mark m.m. Det har inte framkommit att det finns biotopskyddade områden inom planområdet eller i dess omedelbara närhet som motiverar ett upphävande av kommunens antagandebeslut. Ej heller har det framkommit att den biologiska mångfalden i området skulle utgöra skäl för att upphäva kommunens beslut.

Anpassning till omgivningen
De klagande har invänt, med hänvisning till reglerna om s.k. Friggebodar och Attefallshus, att bebyggelsen inom detaljplaneområdet kan bli kompakt och dominerande. Mark- och miljödomstolen bedömer dock att denna invändning inte motiverar ett upphävande av kommunens antagandebeslut.

Inte heller vad de klagande i övrigt har anfört motiverar ett upphävande av den antagna detaljplanen.

Rättegångskostnader
Mats Håkansson och Irene Nilsson har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. Av 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar följer att rättegångskostnad i regel inte kan dömas ut i denna typ av mål. Yrkandet ska därför avslås (se MÖD 2015:45).

Överklagande senast den 1 juli 2021.”

Läs våra tidigare artiklar i ämnet här och här.

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Påsklovskul med Maj-Björn och Karl-Astri…

03-04-2022

PÅSKLOV Fjädrar flyger, benen sprätter, ägg och Gala show uppstår! Kom och träffa de två frigående hönorna Maj-Björn och Karl-Astrid på påsklovet! Interaktiv mingelakt för alla åldrar. Bjuvs bibliotek, tisdag 12/4, kl 15.00 The...

Läs mer

Bjuvsfest 26-27 augusti

13-03-2022

FEST Bjuvsfesten återkommer. Fredagen den 26 och lördagen den 27 augusti blir det någon form av byakalas igen. På området sedan tidigare, dvs längs Storgatan. Hur många stånd etc det...

Läs mer

God natt, Alfons Åberg!

04-03-2022

SAGOSTUND Lördagen 5 mars kl. 11.00 på Bjuvs bibliotek. Gunilla Bergströms text framförs av Sagofén Isadora, skådespelerskan Josefina Karlsson Vergara. Passar för barn 2-4 år. Illustration: Gunilla Bergström Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket eller...

Läs mer

Flemming Stenfors konst i Hyggestuan

08-02-2022

KONST - Kära vänner nu håller jag konst utställning i Hyggestuan i Bjuv. TId:19 - 20 februari Kl:10 -17:00 Hyggestuan är den gamla gymnastiksalen, senare Old Wheelers lokal. På Gruvgatan strax efter ICA-butiken. -...

Läs mer

Hunden Rund planterar

04-02-2022

PÅ GÅNG LÖRDAG Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö. Så börjar boken "Hunden Rund planterar", skriven av Annika Henning, med illustrationer av Maria Nilsson. Med inspiration från...

Läs mer

Forskning om fågelhjärnor ger hopp för m…

18-01-2022

FÅGLAR och HJÄRNAN Den 8 februari kl 18-19 föreläser Anita Campbell på Bjuvs bibliotek om fåglarnas värld. Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »