EKEBY FÖRSAMLING Nu är komminister Maria Dahlman avtackad efter 14 år som präst i Ekeby församling, skriver Annika Linderfalk, kyrkoherde i Ekeby församling. En ny komminister är också på väg till Ekeby.
I samband med högmässan söndagen 28 juni avtackades Maria av bla annat kyrkorådets ordförande Jörgen Hansson och kyrkoherde Annika Linderfalk. I talen nämndes många goda möten med församlingsbor, ett uthålligt och gott arbete gentemot skolan i Ekeby och välskrivna predikningar.

 

Bildtext: Ekebys nya komminister Birgitta Sjöstedt tillträder den 1 september. 
 

 

Det är med saknad men också uppriktig lyckönskan Maria avtackades då hon nu fått en tjänst i Kropps pastorat med en lite annorlunda inriktning än vad hon hade i Ekeby. Församlingsbor lämnade blommor och tackade Maria på det efterföljande minglet i kyrkan.

Den nya komministern
1 september tillträder en ny komminister, Birgitta Sjöstedt. Hon kommer närmast från en tjänst i Hässleholm men har tidigare arbetat många år i Landskrona. Hon mottas i samband med gudstjänsten 6 september kl 14.00 då det firas "Skapelsemässa" i Ekeby kyrka med körmedverkan.

AL