Mitt Bjuv-Debatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på Krister Nilssons ”SD i Bjuv fortsätter att begränsa demokratin”.

DEBATT Jag vill börja med att beklaga att Krister Nilssons råkat ut för en så hemsk olycka. Krister Nilsson mejlade mig den 16 november att han ”ämnade delta i tekniska nämnden digitalt” utan att lämna vidare motivering.

I ”Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer” antagen 2019-12-12 (S-styre), står följande om deltagande på distans:
11 § Nämnden får,om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans” ..//.. ”Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans ..//..”

Till skillnad från vad Krister Nilsson skriver, kände jag inte till att Krister råkat ut för en olyckshändelse. Djungeltelegrafen hade inte nått mig och eftersom Krister inte själv nämnde något om det, kunde jag så klart inte veta. Även om jag vetat om Kristers olycka så hade jag svarat detsamma, dvs. att en ersättare få gå in. Vad har vi annars ersättare till?

DEBATT Bjuvs kommun har under senaste året investerat flera hundratusen i utrustning för att kunna ha digitala möten med ljud och bild med hyfsad kvalitet. Nu har Pia Trollehjelm (ordf. tekniska nämnden) beslutat att denna utrustning inte skall användas till möten med Tekniska nämnden utan det är ett måste att närvara fysiskt på mötena.

Jag har varit med om en olyckshändelse och därför sitter jag i en rullstol under ca 2 månader, eftersom det tar 6-8 veckor att få tillstånd att åka färdtjänst kan jag inte delta fysiskt på mötena. Detta vet Pia om men hon fattar ändå detta beslut, när man frågar om en motivering svarar hon inte.

Bjuvs Folkets Hus är ständigt på tapeten när trygghetsboendets vara eller inte vara diskuteras av kommunpolitikerna. Om boendet till slut hamnar här eller på annan tomt i trakten återstår att se. Ett är dock säkert; Under tiden diskussionerna pågår så förfaller byggnaden.
DEBATT En berättelse blir inte mer sann för att fler upprepar den. På kommunfullmäktige den 25 oktober uttalade vi tydligt att Moderaterna inte förhandlar i media eller på möten där andra talar i vårt ställe.

Moderaterna fattar beslut när underlag finns på bordet att ta ställning till. Vi har omnämnts utifrån att andra partier väljer att definiera oss och den historiska beskrivningen av trygghetsboende i centrala Bjuv förtjänar därför en historisk uppdatering.

Oppositionen svarar Bjuvs politiska ledning angående trygghetsboende
DEBATT Mikael Henrysson framför som vanligt lögner när han kommenterar oppositionens skrivning om trygghetsboende. Bjuvsbostäders styrelse har aldrig fattat något beslut om att inte bygga något trygghetsboende. 

Först tog Bjuvsbostäder fram ett alternativ till trygghetsboende som ratades på grund av att husets utseende inte ansågs passa på Storgatan. I januari 2018 röstade bland annat SD mot ett förslag på trygghetsboende från privata Midroc.

Mikael Henrysson svarar oppositionen om trygghetsboende.

DEBATT Oppositionens utspel är för mig mycket märkligt, de har under många år vid makten gjort flera fruktlösa försökt att bygga ett trygghetsboende men helt enkelt inte klarat av att genomföra det utan istället valt att lägga allt fokus på att det måste ske på en bestämd fastighet mm.

Vi i den styrande majoriteten arbetar för fullt med ett förslag till trygghetsboende som en extern fastighetsägare ska äga och driva, utan att Bjuvs kommun blockförhyr, i centrumnära läge tvärs över gatan från Ulven 3.

Då lyfter oppositionen återigen frågan om platsen och att Bjuvsbostäder ska bygga trygghetsboendet trots att deras styrelse har sagt nej. De får inte ekonomi i ett sådant projekt. Det kan i och för sig inte Socialdemokraterna veta eftersom de har valt att lämnat sina platser i styrelsen.

DEBATT Oppositionen i Bjuvs kommun anser att det är viktigt att det byggs ett trygghetsboende. Detta bör ske på en plats och på ett sätt som gör att de boende har möjlighet till någon form av avskild plats för egna aktiviteter. Exempel på detta är odling i mindre skala eller bara en plats för att sitta ute, eller att kanske grilla.

På samma gång bör det vara en plats där det är nära till den samhällsservice som man kan behöva. En mycket bra placering är utmed Storgatan mittemot där COOP och Apoteket finns idag, på den tomma plats som kallas Ulven 3.

DEBATT Det är påfallande att så många i Kultur-Sverige är så positiva till Lars Vilks och hans konst, vilket absolut inte var fallet när han levde, men så blir det ofta efter deras frånfälle.

Vill inte bedöma hans konst - det sitter i betraktarens öga, brukar man ju säga - däremot är jag undrande till varför man plötsligt tycker det var konstigt att han inte blev inbjuden att visa sina alster på museer och gallerier. Om man menar att KONST ska vara fri från ekonomiska överväganden kan man ju invända att allt annat i samhället bedöms efter en ekonomisk måttstock, så varför skulle konst vara ett undantag?

 

Bild:Lars Wilks på Kullaberg.

INSÄNDARE Socialdemokraterna i Bjuvs kommun har identifierat ett antal faktorer som sammantaget gör att otryggheten bland invånarna ökat. En av orsakerna är den ökande likgiltigheten inför trafikregler. Helt oacceptabelt.

I en BRÅ-rapport kan vi konstatera att Bjuvs kommun ligger på andra plats efter Malmö, då det gäller antalet anmälda narkotikabrott per 100 000 inv. Dessa anmälningar är frukten av polisens arbete. Därmed konstateras att det finns ett underlag för anmälningarna och ytterligare polisiära insatser i Bjuvs kommun.

BRÅ:s rapport tydliggör ett allvarligt problem med droger i Bjuvs kommun. I flera kommuner i Nordvästra Skåne tas avloppsprov för att kontrollera förekomst av droger. Andra kommuner har valt att offentliggöra resultaten, dock inte Bjuvs kommun. Varför?

MILJÖ - DEBATTJag undrar vilka befogenheter en kommun har angående tomter som är rena soptippar vad gäller att snygga upp desamma - det finns ett antal sådana skamfläckar i kommunen.

Om husägaren får besked om att tomten behöver snyggas upp och ändå inte bryr sig, vad händer då? Om det är en sanitär olägenhet, tex att det finns råttor, är det väl ett miljöärende och som sådant kan väl kommunen tvångsförvalta fastigheten?

Bodil Hillman, Bjuv          

DEBATT SD:s kommunalråd Mikael Henrysson skriver i en debattartikel, att vi i oppositionen inte vill bygga något LSS-boende i Bjuv. Detta är ett direkt ohederligt påstående. Det saken gäller är om kommunen skall hyra av externt företag eller låna upp kapital och bygga i egen regi.

Det är kostnaden och sättet som SD och M vill genomföra projektet på som vi vänder oss emot. Att hyra på 25 år och därefter inte äga någonting, vare sig tomt eller byggnad, är ur ekonomisk synpunkt direkt dåligt för Bjuvs kommun och dess invånare.

Bilden: Nils Nilsson, ledare för Centern i Bjuv som ingår i den politiska oppositionen.

DEBATT Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) konstaterar att oppositionen - denna gången med Centern i spetsen - fortsätter motsätta sig det beslut om att bygga ett nytt LSS-boendei i kommunen som togs på det extrainsatta mötet i Kommunfullmäktige i måndags. Nästa instans är Förvaltningsrätten. Henrysson skriver:

Nu har oppositionen med Centerpartiet i spetsen överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja marken på Brogårda för att låta en privat byggare bygga ett LSS-boende för kommunens brukare. Jag undrar varför de vill vägra de brukare med familjer som har rätt till daglig verksamhet och korttidsboende en bra plats att verka och bo på? Varför vill de inte erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö?

- Sluta bråka, var pragmatiska och samarbeta över partigränserna! För Bjuvs invånares bästa, uppmanar debattören Bodil Hillman.
DEBATT – MITT BJUV Kommentar till den turbulens som, med förlov sagt, just nu råder inom kommunalpolitiken i Bjuv angående Kenneth Bolinders avhopp från (S) och att han har blivit s.k. politisk vilde, fortfarande för (S) men på ett (SD)-mandat.
Jag har följt turerna via Bjuvsnytt och i viss mån HD och tycker att många av våra företrädare har gjort sig till åtlöje och förstår Bolinders skäl, trots att jag alltid har sympatiserat med (S). Han tröttnade tydligen på att alla förslag som kom från den nuvarande majoriteten,(SD) och (M), röstades ner av oppositionen utan vidare diskussion.

DEBATT I slutet av maj flyttar korttidsenheten till Varagården och antalet platser på särskilt boende minskar med 16 platser eftersom majoriteten anser att det finns ett permanent överskott på platser. I budgeten för 2022 framförs det som ett problem att många platser är tomma på särskilt boende. Den 2 juni fattas beslut om att bygga 60 nya platser på särskilt boende.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten brukar klaga på att underhållet av kommunens fastigheter är/har varit dåligt. Nu när det behöver att göras underhåll på en fastighet som inrymmer särskilt boende eftersom avloppsstammarna börjar bli dåliga skall man kassera fastigheten och bygga nytt istället.

 
KULTUR Varken de populära drillflickorna från Ekeby eller de musikkårer som brukar spela ”livs levande” denna helg runtom i kommunen kommer att framträda i år pga pandemin.

Drillflickorna tar dock steget ut till allmänheten via nätet och vill du se dem på första maj kl 10.00 så klicka här.

Underkategorier

Mitt Bjuv - Bjuv

Mitt Bjuv - Billesholm

SÖK

GÅNG

Påsklovskul med Maj-Björn och Karl-Astri…

03-04-2022

PÅSKLOV Fjädrar flyger, benen sprätter, ägg och Gala show uppstår! Kom och träffa de två frigående hönorna Maj-Björn och Karl-Astrid på påsklovet! Interaktiv mingelakt för alla åldrar. Bjuvs bibliotek, tisdag 12/4, kl 15.00 The...

Läs mer

Bjuvsfest 26-27 augusti

13-03-2022

FEST Bjuvsfesten återkommer. Fredagen den 26 och lördagen den 27 augusti blir det någon form av byakalas igen. På området sedan tidigare, dvs längs Storgatan. Hur många stånd etc det...

Läs mer

God natt, Alfons Åberg!

04-03-2022

SAGOSTUND Lördagen 5 mars kl. 11.00 på Bjuvs bibliotek. Gunilla Bergströms text framförs av Sagofén Isadora, skådespelerskan Josefina Karlsson Vergara. Passar för barn 2-4 år. Illustration: Gunilla Bergström Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket eller...

Läs mer

Flemming Stenfors konst i Hyggestuan

08-02-2022

KONST - Kära vänner nu håller jag konst utställning i Hyggestuan i Bjuv. TId:19 - 20 februari Kl:10 -17:00 Hyggestuan är den gamla gymnastiksalen, senare Old Wheelers lokal. På Gruvgatan strax efter ICA-butiken. -...

Läs mer

Hunden Rund planterar

04-02-2022

PÅ GÅNG LÖRDAG Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö. Så börjar boken "Hunden Rund planterar", skriven av Annika Henning, med illustrationer av Maria Nilsson. Med inspiration från...

Läs mer

Forskning om fågelhjärnor ger hopp för m…

18-01-2022

FÅGLAR och HJÄRNAN Den 8 februari kl 18-19 föreläser Anita Campbell på Bjuvs bibliotek om fåglarnas värld. Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »