TYCKARE Just nu pågår ett arbete i kommunen kring våra naturområden. Mellan den 1 oktober och 1 november har invånare möjlighet att komma med synpunkter på programmet.

Ett naturvårdsprogram innehåller strategier för arbetet med naturvård. Programmet pekar också ut de mest värdefulla naturområdena i Bjuvs kommun. Det ska fungera som ett levande och långsiktigt dokument när det gäller bevarandet av naturvärden. Det ska även vara vägledande för den fysiska samhällsplaneringen och kunna användas som underlag vid beslut kring olika naturfrågor.

- ­Naturvårdsprogrammet ska också vara en inspirationskälla i allt arbete i kommunen som rör mark, vatten och natur, säger planeringschef Jarl Gustavsson. Det ska kunna användas av kommuninvånarna, föreningar och andra som är intresserade av den vackra naturen som finns i Bjuvs kommun.

Vilka områden finns med?
I programmet presenteras de områden i kommunen med högsta naturvärden. Några av områdena är:

* Ekbacken sydost om Åvarps fälad,

* Enefäladen vid Åvarps fälad

* Grova ädellövträd norr om Tunnby

 

Vad tycker invånarna i Bjuvs kommun?
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiva till programmet. Nu vill vi i Bjuvs kommun veta vad kommuninvånarna tycker. Därför går programmet ut på samråd mellan den 1 oktober och

1 november. På biblioteken, i kommunalhuset och på www.bjuv.se kan man läsa programmet i sin helhet och skicka in synpunkter.

Den 7 oktober kl.18 bjuder Bjuvs kommun in till informationsmöte kring naturvårdsprogrammet i Varagårdskolans aula. På plats finns förtroendevalda och tjänstepersoner för att svara på frågor kring programmet.

MRG