BJUVSWEEK – BJUV Alma och Leah var 2021 de populäraste flicknamnen i Bjuvs kommun. Bland pojkarna delade Colin, Malte och Melvin förstaplatsen. Det visar statistik från SCB.

Under år 2021 var Alma och Leah de populäraste flicknamnen i Bjuv. Varje namn gavs till tre nyfödda flickor förra året.

- Här följer Bjuv namntrenderna i landet som helhet. Det populäraste namnet förra året var visserligen Alice, men Alma och Leah ligger på plats fyra och 14 på topplistan för hela riket, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

Bilden: Malte Rönnberg fick sitt förnamn 1923. Idag är det ett av Bjuvs mest populära killnamn igen.

Bland pojkarna var Colin, Malte och Melvin de populäraste namnen i fjol. Tre nyfödda pojkar fick respektive namn i Bjuvs kommun.

– Här skiljer sig Bjuv från resten av landet. Vare sig Colin, Malte eller Melvin finns med på topp-20-listan i riket, som i år toppas av Noah, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

Allt mer varierande namn
Totalt stod de de fem toppnamnen för 15 av 168 nyfödda barns namn i Bjuvs kommun. Sedan SCB år 1998 började föra namnstatistik har andelen barn som får något av de mest populära namnen minskat.

- För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021. För pojkarna är skillnaden något mindre, men trenden mot mer unika namn är fortfarande tydlig, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

I Skåne län var det populäraste flicknamnet förra året Ella, medan Adam var vanligast för pojkar.

Trenden med tvåstaviga namn verkar stå sig: I hela riket fick tre av fyra barn tvåstaviga namn i fjol. Högst i den nationella namntoppen ligger Alice och Noah, följt av Maja, William, Vera, Liam, Alma, Hugo, Selma och Lucas.

SCB/Mrg