DEBATT Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) konstaterar att oppositionen - denna gången med Centern i spetsen - fortsätter motsätta sig det beslut om att bygga ett nytt LSS-boendei i kommunen som togs på det extrainsatta mötet i Kommunfullmäktige i måndags. Nästa instans är Förvaltningsrätten. Henrysson skriver:

Nu har oppositionen med Centerpartiet i spetsen överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja marken på Brogårda för att låta en privat byggare bygga ett LSS-boende för kommunens brukare. Jag undrar varför de vill vägra de brukare med familjer som har rätt till daglig verksamhet och korttidsboende en bra plats att verka och bo på? Varför vill de inte erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö?

Boendet ska ersätta LSS-boendet på Västergatan i Billesholm, lokaler som sedan länge är undermåliga och inte anpassade till den verksamhet som bedrivs. Detta har de tidigare styrande väl känt till utan att ha tagit tag i problemen. Något som vi kan se gällande många andra fastigheter i Bjuvs kommun, Socialdemokraterna har bara låtit dessa förfalla utan att underhålla dem det minsta.

Så återigen stoppar oppositionen alla förslag utan att komma med egna. De är inte intresserade av att utveckla Bjuvs kommun, titta bara på de senaste 25 åren av styre. De säger bara nej till såväl styrandes förslag som tjänstemännens. I det här fallet är det dessutom en lagstadgad byggnad, som vi enligt lag är skyldig att kommun erbjuda våra brukare, annars kan vi få betala vite.

Fast det allvarligaste i detta är att våra invånare och medarbetare hamnar i kläm. Denna gång får inte dem som behöver mest stöd de lokaler och bostäder som de förtjänar. Jag välkomnar istället en pragmatik och oppositionens förslag på hur de vill utveckla Bjuvs kommun.

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Henrysson