I det vackra Finduslandet. En hittills orörd oas men får vi ha den kvar?

FINDUS Kvarnarna mal långsamt när det gäller försäljningen av fd Findus. Både mark och industrianläggning. Marken ska undersökas och industrin får enligt ägarnas direktiv inte hamna i händer på ”klippare”.
Frågan man nu ställer sig är så klart när alla intressenter gått igenom det stålbad det sägs att Findus ägare låter dem genomgå. Industrin är en teknisk gigant som inte vilken företagare som helst har kunskap för att sköta. Den har driftsmässigt jämförts med ett stort sjukhus och till det kommer att kunna sköta reningsverket, som ingår i köpet.

Förmodligen blir det så att något stort och penningstarkt företag köper industrianläggningen och står som hyresvärd för dem som sedan vill vara med i leken. Att det skulle vara Foodhills AB, med uppbackning av penningstarka byggkoncernen Backahill som för några veckor sedan anmälde sitt intresse, är i dagsläget inte allom givet.

Förutom kapital och tekniskt kunnande säger sig Findus även kräva att köparen har en gedigen affärsplan som inte minst innebär att man har arbetstillfällen att erbjuda människor på orten. Detta kan nästan låta som om Findus ägnade sig åt välgörenhet här men det är det ingen i Bjuv som tror på. Förklaringen till omtanken är nog snarare att företaget försöker vårda sitt eget varumärke. Som sägs ha fått sig en törn när försäljningen av det lönsamma Findus Bjuv först tillkännagavs. Här talar vi ju om bolag och deras känslighet och beroende av upp- och nedgångar på aktiebörserna som de är beroende av.

Kommunen får köpa
Nomad Foods och Findus ledning har hela tiden sagt att de gärna ser att Bjuvs kommun köper den mark man äger. Vilket är 2/3 av den mest centrala marken i tätorten Bjuv.

Kommunen har nappat och lagt bud på cirka 100 hektar som man säger sig att man vill uppföra bostäder på. Just nu förhandlas det om detta. Något pris har dock aldrig tillkännagivits utåt på markanden så vilka pengar det handlar om är högst oklart. Det har däremot sagts att om Foodhills AB vill så ska de få köpa halva den mark kommunen får köpa, till ett marknadsmässigt pris.

Marken kommunen vill ha ligger inom Findusområdet. Mellan Verkstaden och Bonken, som tillhör Höganäsbolaget. Parallellt med Varagårdsskolans baksida. En del ligger också mellan Norra Vramsvägen och Findus Gula ladan.

Marken undersöks
Samtidigt som förhandlingarna pågår så har kommunen påbörjat undersökningen av marken. För att se att den inte innehåller skadliga ämnen. Prover har t.ex. tagits på Findusspårets räls för att se om det exempelvis finns cancerframkallande kreosot kvar i slipersen. I skrivandets stund är provresultatet inte känt. Finns det gift är det en kostsam procedur att få bort.

Under tiden förhandlingar pågår arbetar en del Findusanställda kvar. I fabriken som ska tömmas och städas. I verkstaden där man fortfarande iordningställer bl.a. en och annan tröska som sedan forslas bort. Inte minst till England där mycket av ärterna odlas. Det är bara de ärter som är avsedda för den nordiska marknaden som kommer att odlas i Dalsland hos Toppfrys.

Flitens lampa lyser än
Några av försöksfälten i Selleberga är också fortfarande igång – dvs där grönskar sådden. Och inne i växthusen hos Research & Development (R&D en gång Försöket), där Ebba bland annat föddes, lyser flitens lampa dygnet runt. Fortfarande finns kanske påbörjade experiment som måste avslutas före flytten till Toppfrys?

Fortfarande ser företaget också till att hålla mark och gräsytor i schack. Men vid juni månads utgång ska allt vara nedlagt och stängt. Findus i Bjuv ett minne blott.

I den bästa av världar är då försäljningen av både mark och industri klar så att övergången från det gamla till det nya inte blir så negativt märkbar för invånarna i Bjuv och alla de som hittills arbetat på Findus.

 


Findusvillor på Björkgatan i Selleberga. Några av de 41 villor som ritades av den i början av 1900-talet mycket kände funkisarkitekten Artur von Schmalensee. På uppdrag av FIndus. Bjuvs vackraste villaområde som bl.a. Sellebergagruppen kämpat för att bevara.

 

Bortglömt kulturområde
För de som bor i Selleberga Trädgårdsstad – allmänt kallat Findushusen – är framtiden nu dock mer osäker än tidigare. Fältet som det tidigare talades om skulle rymma megahöga växthus för tomatodling mm – mellan Billesholmsvägen och Norra Vramsvägen – kanske så småningom av allt att döma istället hyser växthus. Men där kan också byggas fiskdammar eller odlas skog. Vem vet? Värdet på det finaste villaområdet i Bjuv – ett område som en kulturmedveten kommunledning hade haft förstånd på att bevara – är hur som helst kvaddat för de privatpersoner som numera äger Findushusen.

Kvaddad är däremot inte tanken om Food Valley of Bjuv utan den lever kvar i allra högsta välmåga i vissa kretsar. Trots att räkodlingen gått i konkurs och Findus stänger. Och de ursprungliga utländska tomatodlarna dragit sig tillbaka. Sånär som på en som numera har en postadress hos inkubatorföretaget WA3RM i Lund. Nu står hoppet i stället till de företag som man antar kommer att etablera sig i klustret inom industrianläggningen. Och deras eventuella produktion av livsmedel.

Anders Månssons vision
På de böljande vackra fälten mellan Norra Vramsvägen och Findusladan vill kommunalrådet Anders Månsson i alla fall bygga bostäder. Det berättar han ofta både här och där. "Bättre" bostäder än det som tidigare byggts i kommunen, vill han ha. Bostadsrätter av ett snitt som man hoppas ska locka hit mer penningstarka invånare än dem som idag bor i kommunen.

Den sortens människor vill dock säkerligen inte bo granne med växthus och industri. I ett område som dessutom kanske omges av en svag doft av fisk. Stanken från reningsverket de dagar vinden ligger mot Selleberga finns där redan.

Besvär ogillas
Sellebergagruppens överklagan beträffande industribygge på fältet Billesholmsvägen-Norra Vramsvägen plöjdes ner av både kommun och rättsvårdande myndigheter. Utan att sakfrågorna om t.ex. avsaknad av miljökonsekvensanalys och arkeologisk undersökning, samt frågan om rödlistade djur i Vegeå-dalen, genomlystes. Precis som de flesta överklaganden görs. Nu senast beträffande nya Brogårdaskolan. Som privat  fastighetsägare har man aldrig en chans mot en kommun - allt demokratisnack till trots. Och när "motståndaren" som i fallet med att Findus nedläggning därtill är självaste regeringen, som gör en satsning på livsmedelsindustrin, där fd Findus och därmed Bjuv räknas in, då är det absolut utsiktslöst att protestera. Den som klagar över privata miljonförluster kallas bakåtsträvare och förändringsobenägen.

Avslaget på gruppens begäran om prövningstillstånd gjorde uppenbarligen att vissa intressenter lurade kvar i  vassen i avvaktan på beslut, men nu är det fritt fram för affärer. Fritt fram att slå upp i princip vad man önskar även på denna mark. Minus exklusiva boenden. Mer industri tolkar jag Findusmäklarens resonemang som. Han som manat Sellebergagruppen att ta sitt samhällsansvar istället för att ”tjafsa” om sin egendom och dess minskade värde. Som om de var en annan sorts människor än de vars egendom inte berörs….. En magstark åsikt, på min ära!

På tal om protester
Jag kan inte låta bli att tänka på mitt besök en mörk och kulen natt i en gammal skolbyggnad utanför Mörarp. I huset hade en stor och kompetent protestgrupp mot den grupp av 180 meter höga, enorma vindkraftverk, som Helsingborgs stad vill bygga bl.a. alldeles intill rondellen vid Norra infarten i Bjuv, samlats. Möllor som bl.a. skulle störa de boende i Bjuvsvillorna mitt emot.

Där i församlingen utanför Mörarp ser jag ingen mindre än Bjuvs kommunalråd Anders Månsson, som "råkar" bo i det nämnda villakvarteret. Han och Bjuvs "regering" har från start protesterat mot bygget av vindmöllorna och nu var han på mötet för att "övervaka" utvecklingen, som han uttryckte det.

Inte samma sorts protest?
Vindkraftverken är ännu inte uppförda pga protesterna från de boende i grannkommunen. Lyckas de som protesterar stoppa bygget är det ju tur för våra kommuninvånare - och inte minst vårt kommunalråd. Att kalla det motståndet för samma sak som det motstånd de boende i Findusvillorna bjudit, är dock i kommunens ögon förmodligen inte alls samma sak.

Mer lättsålda bostäder
Bostäder på marken som ligger närmare byn, dvs bakom Varagårdsskolan och nära Schaktsgatan, är nog mer lättsålda än lyxvillor på det södra området. Där nära gamla Schakt III bor man nära centrum och inte minst järnvägsstationen, med utmärkta kommunikationsmöjligheter för dem som reser till och från Bjuv. I jobbet och för att studera.

Och på tal om att studera så har kommunens beslut om att bygga en ny skola vid Brogårda också betydelse i sammanhanget. Det är nämligen hoppet att ryktet om en bra och modern skola i Bjuv som ska användas som lockbete för att få in ungt, friskt blod i Bjuvs kommun. Barnfamiljer som vill bo i allt det fina, nybyggda.

Dessa familjer kan även bo i de bostäder som det är tänkt att man ska låta bygga på det gamla Protistaområdet – fd Torrmjölken. Som kommunen köpt tidigare.

Äldre flyttar ut
Och så till sist det i sex år omtalade och debatterade Trygghetsboendet. Enligt uppgift ska byggbolaget Midroc bygga det och det ska ligga ungefär mitt emot Systembolaget. På Kleinska villans samt den angränsande tomten.

Även om en del äldre flyttar och har flyttat från Bjuv pga av bristen både på bra och modern äldreomsorg så lär det finns tillräckligt många kvar för trygghetsboendet. Hela kommunfullmäktige kan ju t.ex. flytta in direkt de lämnar över stolarna till yngre krafter!

Vad som slutligen kommer ut ur hela ”drömfabriken” återstår dock att se.

Framtiden kommer alltid. Oavsett om vi är med eller inte.

Marianne Rönnberg Galmor