FRAMTIDSBYGGE På onsdagen beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) att teckna en avsiktsförklaring med Hemsö Fastighets AB avseende att bygga ett nytt bibliotek och en ny förskola på Selleberga.

Bjuvs kommun har en stark utveckling och många nya bostadsområden planeras de kommande åren. Ett av dessa är området Selleberga där 1200 bostäder är planerade i första etappen. Vilket innebär att Bjuvs kommun under de kommande åren har ett stort behov av verksamhetslokaler, bibliotek och förskolor. Utan att det innebär ytterligare stora kostnader för kommunen.

Sverigedemokraterna och Moderaterna går därför nu fram med en avsiktsförklaring med Hemsö AB som kommer behandlas i kommunstyrelsen innan ett slutgiltigt beslut kommer att tas.

- Vi ska börja förhandla om två projekt, säger kommunalråden Mikael Henrysson och Jörgen Johnsson.

- Det första gäller ett nytt bibliotek i kombination med bostäder på Medborgaren 1, där Bjuvs Folkets hus ligger idag. Det andra projektet är en ny förskola med sex avdelningar på Selleberga.

Henrysson och Johnsson fortsätter:

- Vi vill fortsätta utveckla Bjuvs kommun men med ansvar för ekonomin. Med ett nytt bibliotek i centrum vill vi bidra till att försköna centrum i Bjuv. En ny förskola på Selleberga kommer att öka attraktiviteten för kommunens nya område.

MRG