DEBATT Oppositionen motsätter sig majoritetens beslut i Kommunstyrelsen på onsdagen om utträde ur Söderåsens miljöförbund.

I ett pressmeddelande heter det:

På dagens kommunstyrelsesammanträde valde de styrande att besluta att träda ur Söderåsens miljöförbund.

Ärendet kommer inte gå vidare till kommunfullmäktige utan man låter kommunstyrelsen fatta beslutet, trots att beslutet att gå in i samarbetet fattats av fullmäktige.

Att välja att gå ur Söderåsens miljöförbund är ett kortsiktigt och oansvarigt beslut. 2009 bildades miljöförbundet då bildar kommunerna hade ett gemensamt behov att stärka kompetensen för att kunna uppfylla de lagkrav som är kopplat till myndighetsutövningen gällande miljö och hälsoskydd.

Var och en hade kommunerna svårt att på ett fåtal inspektörer täcka upp för alla de olika områden kommunerna förväntades ansvara för. Med miljöförbundet kunde man anställa inspektörer med god kunskap om de specifika områdena och bemanna rätt utifrån mängden tillsynsärenden i respektive område.

- Vi anser att man inte har gjort det grundläggande utredningsarbetet för att kunna fatta beslut i detta ärendet, säger Anders Månsson (S). Ett kortfattat PM utan en genomarbetad risk och konsekvensanalys av läget ger inte kunskap man behöver i ärendet för att fatta ett långsiktigt beslut. Dessutom behöver man kunskap om rekryteringssituationen bland miljö och hälsoskyddsinspektörer för att säkerställa att vi i en liten kommun inte står utan grundläggande kompetens.

- Den förväntade besparingen äts snabbt upp om man är tvungen att köpa in kompetensen för att klara verksamheten”, säger Nils Nilsson (C). Dessutom riskerar man förlora i kontinuitet och kundnöjdhet med inhyrd personal. För alla är det viktigt att upparbeta en god dialog med inspektörerna och det är något som sker över tid.

Pressreleasen fortsätter:

Anmärkningsvärt i detta ärende är avsaknaden av dialog med Söderåsens miljöförbund innan man väljer att lyfta detta ärende.

- Styrets representater har inte tagit upp frågan i direktionsmöten eller vid de ägarsamråd man blivit kallad till vilket är det naturligaste om man vill få till en förändring i samarbetet” säger Urban Berglund (KD). Att Bjuvs styre önskade dra ned på kostnaderna hade varit lämpligt att avisera vid beslut om förbundets budget eller vid ägarsamråd om medlemsavgifter. Styrets låga närvaro på dessa möten kan vara en förklaring, att man inte är insatt är en annan.

- Ett förbund som har hög kompetens och stabilitet är en nödvändighet för myndighets samverkan, något som i dagsläget krävs för att avbryta verksamheten hos oseriösa näringsidkare”, säger Krister Bergsten (L).

 - Det är en trygghet för oss medborgare med ett fungerande miljö och hälsoskydds arbete, som vi i oppositionen inte är beredda att riskera.

Anders Månsson Socialdemokraterna
Urban Berglund Kristdemokraterna
Nils Nilsson Centerpartiet
Krister Bergsten Liberalerna